Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Z M L U V A č. E4342 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4342 08U02
Doplnená
145 608,00 € Environmentálny fond Obec Stanča
29. November 2022
Z M L U V A č. E4466 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4466 08U06
Doplnená
30 643,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
29. November 2022
Z M L U V A č. E4239 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4239 08U02
Doplnená
363 307,00 € Environmentálny fond Obec Bušince
29. November 2022
Z M L U V A č. E4213 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4213 08U02
Doplnená
327 242,00 € Environmentálny fond Obec Novosad
29. November 2022
Z M L U V A č. E3290 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3290 08U03
Doplnená
75 525,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Kamenec
29. November 2022
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-10-1039/2022 _VC
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-10-1039/2022
Doplnená
31 680,00 € Škola.sk. s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Záložná zmluva č.500/225/2019
500/225/2019
Doplnená
20 982,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Podhorie
29. November 2022
Z M L U V A č. E4178 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4178 08U02E4178 08U02
Doplnená
111 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Mirošov
29. November 2022
Z M L U V A č. E4216 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. E4216 08U02
Doplnená
135 326,00 € Environmentálny fond Obec Pataš
29. November 2022
Z M L U V A č. E4128 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4128 08U02
Doplnená
130 482,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Orvište
29. November 2022
Z M L U V A č. E4117 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4117 08U02
Doplnená
193 633,00 € Environmentálny fond Obec Liptovská Štiavnica
29. November 2022
Z M L U V A č. E4224 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4224 08U02
Doplnená
87 226,00 € Environmentálny fond Obec Závadka
29. November 2022
Z M L U V A č. E4350 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4350 08U02
Doplnená
61 612,00 € Environmentálny fond Obec Pušovce
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-11-0547/2022 _VC
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-11-0547/2022
Doplnená
843 516,00 € DATALAN Quality Instruments s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Z M L U V A č. E4074 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4074 08U02
Doplnená
100 838,00 € Environmentálny fond Obec Čerhov
29. November 2022
Z M L U V A č. E4503 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4503 08U06
Doplnená
35 818,00 € Environmentálny fond TUR
29. November 2022
Z M L U V A č. E4355 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4355 08U02
Doplnená
226 827,00 € Environmentálny fond Obec Brekov
29. November 2022
Z M L U V A č. E4149 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4149 08U02
Doplnená
55 584,00 € Environmentálny fond Obec Veličná
29. November 2022
Z M L U V A č. E4383 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4383 08U06
Doplnená
1 995,00 € Environmentálny fond Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
29. November 2022
Z M L U V A č. E4373 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4373 08U02
Doplnená
196 965,00 € Environmentálny fond Obec Urmince