Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Z M L U V A č. 232282 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232282 08U05
Doplnená
6 259,00 € Environmentálny fond obec Lechnica
13. November 2023
Z M L U V A č. 232062 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232062 08U05
Doplnená
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Turčianske Kľačany
13. November 2023
Z M L U V A č. 232313 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232313 08U05
Doplnená
79 211,00 € Environmentálny fond Obec Vaľkovňa
13. November 2023
Z M L U V A č. 232299 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232299 08U05
Doplnená
94 790,00 € Environmentálny fond Obec Drnava
13. November 2023
Z M L U V A č. 232251 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232251 08U05
Doplnená
78 506,00 € Environmentálny fond Mesto Vysoké Tatry
13. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva 812023
Doplnená
44 412,00 € DEXTRADE Žilina s.r.o. Obec Slovenský Grob
13. November 2023
Z M L U V A č. 232312 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232312 08U05
Doplnená
82 819,00 € Environmentálny fond Obec Letanovce
13. November 2023
Z M L U V A č. 232095 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232095 08U05
Doplnená
8 600,00 € Environmentálny fond Obec Vernár
13. November 2023
Z M L U V A č. 232310 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232310 08U05
Doplnená
42 531,00 € Environmentálny fond Obec Muráň
13. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-X266-512-003-005
Doplnená
31 903,96 € Obec Plášťovce Občianske združenie Ipeľ - Hont
13. November 2023
Zmluva o dielo uzatv.podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.
7/2023
Doplnená
18 882,44 € MFC s.r.o., Lipová 7, 926 01 Sereď Obec Biskupová, 956 07 Biskupová č. 62
13. November 2023
Z M L U V A č. 232283 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232283 08U05
Doplnená
89 665,00 € Environmentálny fond Obec Šumiac
13. November 2023
Z M L U V A č. 232173 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232173 08U05
Doplnená
79 667,00 € Environmentálny fond Obec Závadka nad Hronom
13. November 2023
Z M L U V A č. 232227 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232227 08U05
Doplnená
79 648,00 € Environmentálny fond Obec Heľpa
30. August 2023
Zmluva o dielo
04369/2023/OLP/RLeg-7
Doplnená
300 072,00 € GAMO a.s. Dopravný úrad
13. November 2023
Z M L U V A č. 232094 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232094 08U05
Doplnená
78 736,00 € Environmentálny fond obec Dolný Harmanec
13. November 2023
Z M L U V A č. 232064 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232064 08U05
Doplnená
99 663,00 € Environmentálny fond Obec Štrba
13. November 2023
Kolektívna zmluva
19
Doplnená
0,00 € Základna organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
13. November 2023
Zmluva o spolupráci na riešenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o združení prostriedkov č. 0180/2023
0201/0027/23
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská technická univerzita v Bratislave konajúca v mene združenia Slovenská univerzitná a priemyselná edukačná platforma Európskej batériovej akadémie skrátene „SKEBA
7. November 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-90-120/2023
Doplnená
38,64 € Ivan KOSA Ministerstvo obrany SR