Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o Balíkovom účte
17
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Kráľov Brod
20. Máj 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO HOSŤOVANIA VÝKONNÉHO UMELCA ZUHo č. 3_2024 - AG
11-481/24
Doplnená
2 000,00 € dianqa GmbH Národné divadlo Košice
20. Máj 2024
Zmluva o dielo na dodávku informačného systému
24/2024
Doplnená
6 684 174,00 € DATALAN, a.s. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
20. Máj 2024
Kúpna zmluva č.3321/2024/LSR
3321/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ ŁUKASZ TRZOP EŁ-DREWNO
20. Máj 2024
Zmluva č. ZM-32/2021 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Zmluva č. ZM-32/2021
Doplnená
85,00 € IQ ideas, s.r.o. Obec Horná Kráľová
16. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 3/2024
7_2024_ZSS Hriňovčan
Doplnená
96 179,64 € DOBRÝ KRAJ, Rozvojové služby BBSK, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan
17. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
4356/2024
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p. Technická univerzita vo Zvolene
17. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-171/2023/2024
Doplnená
490,00 € Ardian Hyseni Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
17. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-173/2023/2024
Doplnená
490,00 € Ester Matisová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
17. Máj 2024
D O H O D A č. 44 / 2024 / RÚŠS PO o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže „Husľový kľúčik“.
44 / 2024 / RÚŠS PO
Doplnená
0,00 € Spojená škola Regionálny úrad školskej správy, Prešov
17. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-176/2023/2024
Doplnená
490,00 € Roman Zeisel Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
17. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
SNM-GR-INÉ-2024/1193
Doplnená
0,00 € Energie 2, a.s. Slovenské národné múzeum
17. Máj 2024
Dodávka dataprojektorov
190015/024/2024
Doplnená
1 449,18 € IGGY – TRADE s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 106/2024/TANAP
106/2024/TANAP
Doplnená
23 400,00 € Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
17. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
147/CVTISR/2024
Doplnená
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum vedecko-technických informácií SR
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
48/2024
Doplnená
0,00 € Pribila spol. s r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
16. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p.
16. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte
9 24
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p.
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
1 2024
Doplnená
15 749,00 € AITAA system, s.r.o. Rodičovské združenie pri Základnej škole Požiarnická 3
16. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní expertných služieb projektového manažéra
240/2024
Doplnená
11 952,00 € Related Group s. r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave