Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o bežnom účte
21
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Šuňava
5. December 2022
Zmluva na poskytovanie služieb podpory a prevádzky
1-300-0035-2022
Doplnená
77 886,68 € Asseco Solutions, a.s. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
5. December 2022
Zmluva o dodaní tovarov
1050_28_2022_
Doplnená
14 940,00 € Gaya, s r.o Obec Dubové
5. December 2022
Zmluva č. 43NDOS000419
D/2019/801
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. ONDAVA - Domov sociálnych služieb
2. December 2022
Zmluva č. E4519 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
119/2022
Doplnená
179 160,00 € Environmentálny fond Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 468/153/2022/UNL ,,Revúca ČOV - rekonštrukcia AB"
468/153/2022/UNL
Doplnená
358 964,35 € GMT Plus, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 426/128/2022/UNL ,,ČOV Koprivnica - Stuľany"
426/128/2022/UNL
Doplnená
400 205,32 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2022
Zmluva o nájme
1472022
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
1. December 2022
Zmluva o spolupráci
b7833d83-4725-4dc7-ab94-19690236d836
Doplnená
50,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Domaňovce 30
1. December 2022
kúpna zmluva
1/0012/2022
Doplnená
1 894 828,80 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zmluva č. E4493 08U06
Doplnená
49 726,00 € Enviromentálny fond Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky
13. September 2022
Rámcová dohoda č. 2022/524 - Opravy a údržba vojenských vozidiel MAN
6900000562
Doplnená
838 800,00 € TANAX TRUCKS a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 17/BD/2022
17/BD/2022
Doplnená
0,00 € Vincent Košč Obec Kočovce
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00156
22-120-00156
Doplnená
1 000,00 € Obec Jurová Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30. November 2022
Zmluva č.E4535 08U05 o poskytnutí podpory z Evironmentálneho fondu formou dotácie
E4535 08U05
Doplnená
0,00 € Environmentálny fond Obec Roztoky
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-214-00142
22-214-00142
Doplnená
1 000,00 € Obec Jurová Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30. November 2022
Zmluva č. E4343 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4343 08U02
Doplnená
342 574,00 € Environmentálny fond Obec Hronské Kľačany
30. November 2022
Z M L U V A č. E4530 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4530 08U05
Doplnená
138 480,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
28. November 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
100297
Doplnená
0,00 € Poliklinika Senica n.o. Air live s.r.o.
29. November 2022
Z M L U V A č. E4515 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4515 08U06
Doplnená
22 207,00 € Environmentálny fond EKOREGIO