Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
Zmluva IROP-CLLD-Z799-511-006-006
Zmluva IROP-CLLD-Z799-511-006-006
Doplnená
89 940,00 € OZDent, s. r. o. Miestna akčná skupina CEROVINA o.z.
13. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku „zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“ č. 3849192238
21/2023
Doplnená
220,43 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-00073
23-120-00073
Doplnená
4 000,00 € UNO ROM Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14. August 2023
ZMLUVA O DIELO
005043/2023/LSR
Doplnená
23 682,28 € Impakt s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
11. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 620/2023
620/2023
Doplnená
68 073,17 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. August 2023
Zmluva č. 62NFAL000123 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ZS
553/UNB/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
11. August 2023
Zmluva
25615-4/2023-BA
Doplnená
5 682,00 € Moore Technology Slovakia s r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
11. August 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Servery č. SE-VO1-2023/002534-020
SITB_ZM_SE-VO1-2023-002534-020_2023
Doplnená
10 907 331,36 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004562-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004562-001
Doplnená
5 160 210,00 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. August 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
1522/2023
Doplnená
138,11 € MUDr. Michal Šálek Fakultná nemocnica Trnava
11. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 619/2023
619/2023
Doplnená
193 672,64 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica Nitra
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22616206
445/2023-1
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
11. August 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Networking a Security č. SE-VO1-2023/002534-022
SITB_ZM_SE-VO1-2023-002534-022_2023
Doplnená
6 857 713,25 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. August 2023
Zámenná zmluva
94/2023
Doplnená
0,00 € Mariky Real Estates, s.r.o. Obec Palárikovo
11. August 2023
Zmluva o dielo č 163/2023/TANAP
163/2023/TANAP
Doplnená
7 876,51 € SIMLES s.r.o. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
11. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P807-512-005-005
Doplnená
28 649,27 € Obec Laškovce Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
11. August 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Storage č. SE-VO1-2023/002534-021
SITB_ZM_SE-VO1-2023-002534-021_2023
Doplnená
19 059 367,20 € InterWay, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o nájme
134/2023
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
10. August 2023
Zmluva o dielo
15915-20/2023-BA
Doplnená
266 155,10 € TZB Technológie, s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
10. August 2023
Zmluva o ubytovaní
306/2023
Doplnená
3 360,00 € Národný ústav detských chorôb Ivaničová Martina