Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Kúpna zmluva
17-5159-2024
Doplnená
24 282,72 € Ján Rybár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
17. Január 2024
Zmluva o nájme
15/2024
Doplnená
36,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Urbársky spolok Veľká Lehôtka - pozemkové spoločenstvo
17. Január 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-8/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-5/2024
VTSÚ-12-8/2024
Doplnená
15 270,06 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
17. Január 2024
Zmluva o nájme
18/2024
Doplnená
297,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Farský úrad Veľká Lehôtka (nájomca)
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 5/20/2024
216/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer MARBO spol. s r.o.
17. Január 2024
Zmluva o výmenných rekreáciách a liečebných pobytoch
1487
Doplnená
0,00 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. HOREZZA, a.s.
17. Január 2024
Zmluva o nájme
16/2024
Doplnená
162,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Farský úrad Prievidza (nájomca)
17. Január 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
3/2022
Doplnená
120,00 € OZ Šťastné labky Obec Malá Čausa
17. Január 2024
Zmluva o nájme
17/2024
Doplnená
310,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Školský parlament spojenej piaristickej školy (nájomca)
16. Január 2024
D O H O D A č. 21/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ,,Olympiáda v anglickom jazyku“, „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympiáda“, „Geografická olympiáda“, Fyzikálna olympiáda“, „Chemická olympiáda“, „Olympiáda v nemeckom jazyku
21/2024/RÚŠS
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času „OLYMP“ Regionálny úrad školskej správy, Prešov
16. Január 2024
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
3888/2023/LSR
Doplnená
60 237,48 € JG-STAVING PLUS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
16. Január 2024
Zmluva č. RÚŠSZA-OM-2024/0086/23-AT
Zmluva krajské kolo olympiád
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Gymnázium bilingválne Žilina
16. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1/2021 o poskytovaní stravy
8/2024
Doplnená
5,60 € Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. Spojená škola, Bratislava, Dolinského 1
16. Január 2024
D O H O D A č. 15/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže „Olympiáda v anglickom jazyku“, „Matematická olympiáda“, „Olympiáda v nemeckom jazyku“, „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympiáda“, „Geografická olympiáda“, Fyzikálna olymp...
D O H O D A č. 15/2024/RÚŠS
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Prešove Centrum voľného času
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 9/18/2024
278-2024-LSR
Doplnená
0,00 € RIMADREV, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Január 2024
Zmluva č. 232670 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Evnironmentálneho fondu
NPPO-002/2024
Doplnená
1 050 000,00 € Enviromentálny fond Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
16. Január 2024
D O H O D A č. 16/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ,,Olympiáda v anglickom jazyku“, „Matematická olympiáda“, „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympiáda“, „Geografická olympiáda“, „Chemická olympiáda“, „Pytagoriáda“.
16/2024/RÚŠS
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Prešov
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
VŠ-2024/003-ZŠ-009
Doplnená
0,00 € CFT ACADEMY SLOVAKIA o.z. Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš
16. Január 2024
D O H O D A č. 4/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže „Technická olympiáda“, „Olympiáda v anglickom jazyku“, „Matematická olympiáda“, „Olympiáda v nemeckom jazyku“, „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympiáda“, „Geografická olympiá
4/2024/RÚŠS
Doplnená
0,00 € ABC - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Prešov
16. Január 2024
Dohoda o vykonávaní opatrení SPOD a SK pre dieťa a rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
2/2024
Doplnená
0,00 € Jarmila Popovičová Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany