Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
Kúpna zmluva č. Z/141/2023
Z/141/2023
Doplnená
11 025,00 € Wilde, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
7. September 2023
Zmluva č. 01/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
DV 01/DV/2019
Doplnená
0,00 € TESCO STORES SR, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
7. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2023_Re_143
Doplnená
720,00 € Žaneta Hádeková -Vendingcaffe Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
UVVaUVTOS-01902/32-NR-2023-1
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra
7. September 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet"
15/2023
Doplnená
342,26 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
7. September 2023
Zmluva MODERNEOBCE.SK
23/2023
Doplnená
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Mojš
6. September 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p.
23/2023
Doplnená
0,00 € Obec Vinodol Zuzana Pavlová
6. September 2023
Z M L U V A č. E4379 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
302023
Doplnená
217 594,00 € Environmentálny fond Obec Vojčice
6. September 2023
Kúpna zmluva
HZS_ZM_148-2023_2023
Doplnená
600,00 € Ondrej Šoltés Horská záchranná služba
6. September 2023
Kúpna zmluva
ZML-Ocú/396/2023
Doplnená
1 630,00 € Obec Mojzesovo Peter Foltin
6. September 2023
ZMLUVA č. 26/2023 o platení úhrady za sociálnu službu p.
26/2023
Doplnená
0,00 € Obec Vinodol Karasová Viera
6. September 2023
Zmluva o dodávke diétnej bezlepkovej stravy
222023
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza TRIKOSTRAV,s.r.o.
5. September 2023
Zmluva moderneobce.sk
46 - 2023
Doplnená
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Smolenice
5. September 2023
Zmluva o odbere stravy č. S/5/2023
ZŠAS/305/23
Doplnená
0,00 € Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
5. September 2023
Kúpna zmluva č. 331/18/III/2023
5370-2023-LSR
Doplnená
0,00 € AGROSEV, spot s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. September 2023
Dohoda č. 12/2023 o použití SMV
12/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Andrea Magyarová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
5. September 2023
Kúpna zmluva
ŠOP SR-Z/496/2023
Doplnená
74 976,00 € KVANT spol. s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
5. September 2023
Kúpna zmluva 5/2023
5/2023
Doplnená
6 030,00 € Jozef Bodor Obec Janova Lehota
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22610232
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
5. September 2023
Zmluva o ubytovaní
749/14/2023
Doplnená
0,00 € Školský internát, Považská 7, Košice Zuzana Pavlišková