Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Z M L U V A č. E4435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4435 08U02
Doplnená
62 232,00 € Environmentálny fond Obec Čičava
29. November 2022
Z M L U V A č. E4098 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4098 08U02
Doplnená
130 248,00 € Environmentálny fond Obec Hrubý Šúr
29. November 2022
Z M L U V A č. E4096 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4096 08U02
Doplnená
74 551,00 € Environmentálny fond Obec Bitarová
29. November 2022
Záložná zmluva č.500/224/2019
500/224/2019
Doplnená
272 020,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Podhorie
29. November 2022
Z M L U V A č. E4261 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4261 08U02
Doplnená
172 787,00 € Environmentálny fond Obec Kolta
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-12-0547/2022 _VC
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-12-0547/2022
Doplnená
4 920,00 € DATALAN Quality Instruments s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Z M L U V A č. E4255 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4255 08U02 o
Doplnená
63 407,00 € Environmentálny fond Obec Hermanovce nad Topľou
29. November 2022
Z M L U V A č. E4205 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4205 08U02
Doplnená
292 471,00 € Environmentálny fond Obec Podkonice
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-13-0547/2022 _VC
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-13-0547/2022
Doplnená
21 600,00 € DATALAN Quality Instruments s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. November 2022
Z M L U V A č. E4471 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4471 08U06
Doplnená
47 008,00 € Environmentálny fond Mesto Liptovský Mikuláš
28. November 2022
Z M L U V A č. E4491 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4491 08U06
Doplnená
45 445,00 € Environmentálny fond Občianske združenie Innovus
28. November 2022
Z M L U V A č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4105 08U02
Doplnená
159 600,00 € Environmentálny fond Obec Medveďov
28. November 2022
Z M L U V A č. E4299 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4299 08U06
Doplnená
87 000,00 € Environmentálny fond Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
28. November 2022
Z M L U V A č. E4325 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4325 08U02
Doplnená
236 106,00 € Environmentálny fond Obec Vrbovka
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21071156
Doplnená
13,92 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
28. November 2022
Z M L U V A č. E4246 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4246 08U02
Doplnená
400 000,00 € Environmentálny fond Mesto Dunajská Streda
28. November 2022
Z M L U V A č. E4155 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4155 08U02
Doplnená
129 047,00 € Environmentálny fond Obec Horná Lehota
28. November 2022
Z M L U V A č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4505 08U06
Doplnená
126 256,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-110-00782
22-110-00782
Doplnená
1 800,00 € Nedeľná ukrajinská škola v Bratislave Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-110-00307
22-110-00307
Doplnená
2 800,00 € Spoločný Cieľ Rómov Fond na podporu kultury narodnostnych mensin