Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
53/2024/24
Doplnená
29 731,00 € Blahút s.r.o. Slovenské banské múzeum
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1091/24
1091/24
Doplnená
0,00 € Michal Čík – THW THEONY ANKER Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
SVKPO-33/2024
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
5. Marec 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.109/2024
109/2024
Doplnená
0,00 € 109/2024 Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Apríl 2024
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti č. 2-000-0082817-510
05/2024 TT
Doplnená
0,00 € MSIG Insurance Europe AG Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov SOŠ TaS Brezno
20/2023-PP-S
Doplnená
0,00 € SALMO s.r.o., SNP 49, Brezno Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno
29. Apríl 2024
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve o prevode
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Doplnená
0,00 € Cigáňová, Beňo, Ruman, Ďatko, Melenec M., Melenec R., Pondelová D., Biela I., Biely J., Cigáň M., Klimkeit V., Cigáň J. Obec Jedľové Kostoľany
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme
83/2024
Doplnená
25,50 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza (nájomca)
29. Apríl 2024
Zmluva o Balíkovom účte
Zmluva_SLSP
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s.r.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
13/2024
Doplnená
400,00 € Natália Farkašovská Vzdelávacie stredisko MPSVR SR
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 114-OZ09-2.Q.2024-EAD
CRZ 3117-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever ETAR, s.r.o.
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 371/2024
371/2024
Doplnená
0,00 € ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
IBV Sliač Rybáre - Kopaniská - inžinierske siete
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 0296/2024
Doplnená
0,00 € FAMA Development s.r.o. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva č. 89/2024 o zabezpečení umeleckého výkonu
89/2024
Doplnená
0,00 € Element Senica Mestské kultúrne stredisko Senica
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-86/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-65/2024
VTSÚ-12-86/2024
Doplnená
35 821,74 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
25. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
24ZML0032
Doplnená
250,00 € CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. Creative Industry Košice, n. o.
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 23/2023
23/2023
Doplnená
255 168,71 € Davetec s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
25. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/33/054/210
Doplnená
1 205,76 € Obec Sebechleby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 721/2023
721/2023
Doplnená
0,00 € NM@AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme
82/2024
Doplnená
108,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Júlia Mojžišová