Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Zmluva o odbere stravy
S/5/2023
Doplnená
43,00 € Základná škola A. Sládkoviča Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-70/2023
Doplnená
607,96 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. AMBERIK, s.r.o.
31. August 2023
Zmluva o nájme
146/2023
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
15. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_189 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_189
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Staškov 502
31. August 2023
Zmluva č. 5/2023/PIÚ/K o prenájme kyslíka
5/2023/PIÚ
Doplnená
0,00 € Terézia Jagelková Oravská poliklinika Námestovo
7. Júl 2023
Zmluva na dodávku čerstvého ovocia a zeleniny - "Školský program"
20230707
Doplnená
0,00 € M.A.D.D. Fruit, s.r.o. Mesto Michalovce
30. August 2023
Kúpna zmluva
25048/2023-M_ODIPOAO, 106096/2023
Doplnená
389 000,00 € P.Š., P.M., A.Š. SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
BIP/12/2021-STT
Doplnená
845,00 € Norbert Tóth, Ing. Univerzita J. Selyeho
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 03/2023/ŠU
277_2023
Doplnená
73 866,37 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Nová Baňa
30. August 2023
KÚPNA ZMLUVA - Interiérové vybavenie pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-16
Doplnená
61 880,28 € S&G - interior solutions s.r.o. Dom kultúry v Námestove
30. August 2023
Zmluva o dielo Hygienické zariadenia - Buzica
24/2023
Doplnená
24 117,05 € TaK s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
25/2023
Doplnená
0,00 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
26/2023
Doplnená
5 196,48 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
27/2023
Doplnená
8 797,44 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
KÚPNA ZMLUVA - Ozvučenie pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-18
Doplnená
69 675,60 € STAGE ONE s.r.o. Dom kultúry v Námestove
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q002-512-003-014
Doplnená
32 879,99 € Obec Mestisko Občianske združenie Dukla
30. August 2023
KÚPNA ZMLUVA - Osvetlenie pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-17
Doplnená
69 802,27 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Dom kultúry v Námestove
30. August 2023
Zmluva o dielo - Stavebné práce pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-19
Doplnená
67 183,30 € STAVINEK, s.r.o. Dom kultúry v Námestove
28. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023_13
Doplnená
420,00 € Škola umeleckého priemyslu Jakobyho 10, Košice Múzeum Vojtecha Löfflera
28. August 2023
Z á m e n n á z m l u v a č. 26/2023
273/2023
Doplnená
0,00 € Timotej Tencer Mesto Nová Baňa