Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV v zmysle zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorovv platnom znení a príslušných ustanovení Obč.zákonníka.
2024/15
220,00 € DJH ENGINEERING CENTER SK, s. r. o. Obec Žabokreky
24. Jún 2024
Divadelné predstavenie Hlavný bubeník, konané dňa 23.6.2024
Su-154/2024-OBU
1 060,00 € Divadlo Alexandra Duchnoiviča Obec Sulín
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-091-24
052-1-091-24
0,00 € Annamária Gordiaková Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie predajného automatu
2024061801
100,00 € TATRACHEMA, výrobné družstvo Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
23. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2024/ORG/R/K/TT/0370
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
23. Jún 2024
Zmluva o zájazde
-CRZ-
0,00 € Cestovná kancelária Vida s.r.o. Základná škola s materskou školou Smolenice
23. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 5151054166
18/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Ráztočno
23. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení trestu povinnej práce
2024002
0,00 € Okresný súd Zvolen Obec Lackov, Lackov 20, 962 44 Litava
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-086-24
052-1-086-24
0,00 € Veronika Machová Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-098-24
052-1-098-24
0,00 € Martin Herceg Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o dielo
DLO_003/2024
0,00 € ANGRIS, s.r.o. Mesto Bytča
23. Jún 2024
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK39/2024
PK39/2024
0,00 € AD HOC Malacky Materská škola Brodské
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-092-24
052-1-092-24
0,00 € Tomas Schejbal Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK40/2024
PK40/2024
0,00 € AD HOC Malacky Základná škola s materskou školou
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-089-24
052-1-089-24
0,00 € Lucie Jašková Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-087-24
052-1-087-24
0,00 € Carmela Vincenti Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o dielo č.1/2024
Zmluva o dielo č.1/2024
160 754,14 € StaMi-a s.r.o. Obec Jovsa
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-076-24
052-1-076-24
0,00 € Jana Vojtková Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o dielo
1/2024
0,00 € MARELL s.r.o. Základná škola s materskou školou, Boleráz 456
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Letné zážitky s Mamateykou" - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400174
3 500,00 € DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Hlavné mesto SR Bratislava