Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Výsledky vyhľadávania

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, číslo zmluvy: 2021/0701/43490331

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:21.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:30.06.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:IVES_ZM_2021-0701-43490331_2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
IČO:34129863
Dodávateľ:IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
Československej armády 20, 040 01 Košice
IČO:00162957
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, číslo zmluvy: 2021/0701/43490331
ID zmluvy:5858671
Poznámka:Predpokladaná hodnota zákazky je 432,- € s DPH (7,50 € bez DPH/týždenne, IVES Košice je dodávateľ odpadu určeného na ekologickú likvidáciu).<br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:28.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:GR ZVJS-proj-1-591-3/16-2017
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Objednávateľ:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátová ulica č.1,, 821 08, Bratislava
IČO:00212008
Dodávateľ:NÁVRAT - RDZO
Kráľová 540, 96001 Zvolen
IČO:35980788
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5858676

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Zobrazenia: 0x

Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:17.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:2021-0136-1151320
Rezort:Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Objednávateľ:ČEZ, a.s
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, Česká republika
IČO:45274649
Dodávateľ:Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
IČO:35829141
Názov zmluvy:Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
ID zmluvy:5741754

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:28.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:GR ZVJS-proj-1-591-1/16-2017
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Objednávateľ:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátová ulica č.1,, 821 08, Bratislava
IČO:00212008
Dodávateľ:Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2943/2, 080 01 Prešov
IČO:35514388
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5858681

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1494/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
IČO:00165565
Dodávateľ:AMBIKO, s. r. o.
Sama Chalupku 18, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:36830461
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5858745

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Ministerstvo zdravotníctva SR Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:27.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MT-NZ-2021/1493
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Združenie turčianskych muzikantov
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov
ID zmluvy:5858624

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 100,00 €
Celková čiastka: 100,00 €
Návrat späť
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

D O H O D A číslo: 21/08/54E/1427 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:D O H O D A číslo: 21/08/54E/1427/TT
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Jána Bottu 4, 91701 Trnava
IČO:30794536
Dodávateľ:Tamara Bendová
Saleziánska ulica 1723/11, 917 01 Trnava
IČO:46222855
Názov zmluvy:D O H O D A číslo: 21/08/54E/1427 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
ID zmluvy:5858640

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Zobrazenia: 0x

Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:15.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:218/UNB/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Andrea Láskavá
Dodávateľ:Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO:31813861
Názov zmluvy:Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5858642
Poznámka:Suma v zmluve: 33,90 € s DPH/mesiac

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 33,90 €
Celková čiastka: 33,90 €
Návrat späť
Vystavil: Univerzitná nemocnica Bratislava Zobrazenia: 0x

Dohoda o cene-tranz.

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:07.07.2021
Dátum účinnosti:07.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Express Group, a. s.
Plynárenská 7/B ,821 09 Bratislava,SK
IČO:35795123
Dodávateľ:Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24,820 09 Bratislava - Ružinov,SK
IČO:35914921
Názov zmluvy:Dohoda o cene-tranz.
Popis predmetu zmluvy:Stanovenie podmienok a ceny za prepravu medzi zákazníkom a ZSSK CARGO
ID zmluvy:5858756

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Zobrazenia: 0x

Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/39/054/162
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26, Stropkov, 09101
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Kalinov
Kalinov 81, 06801
IČO:00323080
Názov zmluvy:Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
ID zmluvy:5858769

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 6 053,22 €
Celková čiastka: 6 053,22 €
Návrat späť
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Zobrazenia: 0x

Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/39/054/166
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26, Stropkov, 09101
IČO:30794536
Dodávateľ:Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov
Matice slovenskej 740/7, Stropkov, 09101
IČO:42343682
Názov zmluvy:Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
ID zmluvy:5858771

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 6 053,22 €
Celková čiastka: 6 053,22 €
Návrat späť
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:08.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30201/NZaZoVB-397/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Margita Hozáková
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5858564

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 67,49 €
Celková čiastka: 67,49 €
Návrat späť
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:29.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:12/2021/Zm
Rezort:Slovenská akadémia vied
Objednávateľ:Ekonomický ustav SAV
Šancová 56, 811 05 Bratislava
IČO:00699446
Dodávateľ:Bc. Marianna Karabová
Názov zmluvy:Zmluva o dielo
ID zmluvy:5858568

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 400,00 €
Celková čiastka: 1 400,00 €
Návrat späť
Vystavil: Ekonomický ustav SAV Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:19.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2028

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:NPPRKP_KV_0145/2021/SIEA1056
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:RaPas s.r.o.
Zemplínska 1,  071 01  Michalovce
IČO:48188760
Dodávateľ:Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:00002801
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
ID zmluvy:5858576

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 250,00 €
Celková čiastka: 4 250,00 €
Návrat späť
Vystavil: Slovenská inovačná a energetická agentúra Zobrazenia: 0x

dohoda o poskytnutí príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:dohoda č. 21/44/53G/31
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
IČO:30794536
Dodávateľ:Štefan Zábojník
Levočská 64, 053 01 Harichovce
IČO:40359689
Názov zmluvy:dohoda o poskytnutí príspevku
ID zmluvy:5858571

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8 001,60 €
Celková čiastka: 8 001,60 €
Návrat späť
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Zobrazenia: 0x

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Uznanie dlhu
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Jána Bottu 4, 91701 Trnava
IČO:30794536
Dodávateľ:Martin Štvrtecký
Teodora Tekela 6478/4, Trnava
IČO:51765811
Názov zmluvy:Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
ID zmluvy:5858574

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Zobrazenia: 0x

Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:29.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:215/UNB/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Aneta Ondríková
Dodávateľ:Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO:31813861
Názov zmluvy:Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5858589
Poznámka:Suma v zmluve: 20,- € s DPH/mesiac

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Návrat späť
Vystavil: Univerzitná nemocnica Bratislava Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1497/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
IČO:00165565
Dodávateľ:ValueCompass s. r. o.
LIPOVÁ 2106/25, 93201 VEĽKÝ MEDER
IČO:52939448
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5858595

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Ministerstvo zdravotníctva SR Zobrazenia: 0x

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:02.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30603/NZaZoVB-350/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Ľupčianske kovozávody s.r.o.
IČO:47448679
Názov zmluvy:Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ID zmluvy:5858597

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 26,22 €
Celková čiastka: 26,22 €
Návrat späť
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:06.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30603/NZaZoVB-352/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Július Cambel
Názov zmluvy:Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ID zmluvy:5858605

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 122,97 €
Celková čiastka: 122,97 €
Návrat späť
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »