Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 14/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 14/2023
0,00 € Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
Rámcová kúpna zmluva "Hrubý potravinový tovar I.
D/1334/2023
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. ONDAVA - Domov sociálnych služieb
28. September 2023
Darovacia zmluva CC/23/34
44/2023_CC/23/43
0,00 € Siemens s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
28. September 2023
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 852 660 011-6-2004 zo dňa 17.01.2006
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 852 660 011-6-2004
195,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Marián Sahul STAVEKO
28. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20202222
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Bogliarka
28. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/HUM/UA/2/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
163/9/2023-SAMRS
199 022,00 € IPčko, o.z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
2023/49/T4
2023/49/T4
0,00 € Namana, o.z. Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
28. September 2023
Úrazové poistenie
5190063156
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vyšná Jablonka
28. September 2023
Dobrovoľnícka zmluva
53/2023/oadk
2 650,00 € Mladiinfo Dolný Kubín Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
788/2023/MPRVSR-920
180,00 € AGROTRIO s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. September 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia priestorov sociálnych služieb v obci Rimavské Janovce
2023/83
79 420,20 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Rimavské Janovce
28. September 2023
Zmluva o výpožičke
54/2023
134,32 € ZŠ Krosnianska 4 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
28. September 2023
Príkazná zmluva
72/2023
498,00 € Mgr. Aneta Chvostálová Obec Vinné
28. September 2023
Dodávateľská zmluva
ZŠAS/342/23
0,00 € GURMAN - ZV s.r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
28. September 2023
Dodatok číslo 2023/1 k Zmluve o udelení licencie 002-09
23/2023
312,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
28. September 2023
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
20-1/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Obec Kapušianske Kľačany
28. September 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
nájomný byt byt č. 208/2
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Mária Jedináková
28. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
253/2023
40,00 € Obec Koniarovce Ladislav Vozár
28. September 2023
Zmluva o prenájme softvéru
16/2023
0,00 € SmartBooks, a. s. Základná škola, Topoľová 8, Nitra
28. September 2023
Zmluva o nájme predajného miesta č. 133
253/2023
150,00 € Mesto STUPAVA Jozef Poľak