Výsledky vyhľadávania

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:15.11.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZM2027136
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Boris Leško
Tatranská 368/7 Smižany
IČO:44001029
Názov zmluvy:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
ID zmluvy:5859146

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8 680,00 €
Celková čiastka: 8 680,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZH1063331
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Čerbová Janka
Názov zmluvy:ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ID zmluvy:5858976

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 500,00 €
Celková čiastka: 500,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZH1063327
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Kozák Andrej
Názov zmluvy:ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ID zmluvy:5858967

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 500,00 €
Celková čiastka: 500,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZH1063319
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Macko Marcel
Názov zmluvy:ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ID zmluvy:5858963

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 500,00 €
Celková čiastka: 500,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZH1063308
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Zaujec Pavol
Názov zmluvy:ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ID zmluvy:5858959

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 250,00 €
Celková čiastka: 250,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/OVOSOD/2021 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:15.02.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/OVOSOD/2021.
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava,
IČO:30794536
Dodávateľ:Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.
Bernolákova 6256/51, 917 01 Trnava
IČO:45745064
Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/OVOSOD/2021 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
ID zmluvy:5859124

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O ODBORNÝCH SLUŽBÁCH

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZML/0049/2021
Rezort:Národný bezpečnostný úrad
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35 919 001
Dodávateľ:Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Na družstvo 125, 916 25 Brunovce
IČO:52839052
Názov zmluvy:ZMLUVA O ODBORNÝCH SLUŽBÁCH
ID zmluvy:5859100

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 46 900,00 €
Celková čiastka: 46 900,00 €
Vystavil: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Zobrazenia: 0x

DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:28.05.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:plrb – 35 – 424 /2021
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:30845572
Dodávateľ:Miloš SEČKÁR
Názov zmluvy:DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ID zmluvy:5859097

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 226,39 €
Celková čiastka: 226,39 €
Vystavil: Ministerstvo obrany SR Zobrazenia: 0x

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:19.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:357/2021
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO:35998652
Dodávateľ:Dominika Machová
Názov zmluvy:Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
ID zmluvy:5859109

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenské banské múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 449/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1442
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Silvester Šún
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 449/2021
ID zmluvy:5858512

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o bežnom účte č. 7000662276

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:20.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:199/2021/UCM
Rezort:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Objednávateľ:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 91701 Trnava
IČO:36078913
Dodávateľ:Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IČO:36065340
Názov zmluvy:Zmluva o bežnom účte č. 7000662276
ID zmluvy:5858511
Poznámka:Zriadenie bežného účtu č. 7000662276 pod názvom FMK Kreatívne centrum.<br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zobrazenia: 0x

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30603/NZaZoVB-223/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Michaela Fodorová
Názov zmluvy:Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ID zmluvy:5858508

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8,74 €
Celková čiastka: 8,74 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 457/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1451
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Gabriela Verešová
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 457/2021
ID zmluvy:5858534

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 28,00 €
Celková čiastka: 28,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:19.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2028

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:NPPRKP_KV_0146/2021/SIEA1056
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:Zdravý Darček s.r.o.
Kriváň 430, 962 04 Kriváň
IČO:50642448
Dodávateľ:Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:00002801
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
ID zmluvy:5858529

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 300,00 €
Celková čiastka: 4 300,00 €
Vystavil: Slovenská inovačná a energetická agentúra Zobrazenia: 0x

Dohoda o urovnaní

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:DOH-2-63/2021-TT
Rezort:Štatistický úrad SR
Objednávateľ:Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
IČO:00166197
Dodávateľ:Agrárna komora Slovenska
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
IČO:42165083
Názov zmluvy:Dohoda o urovnaní
ID zmluvy:5858445

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 583,02 €
Celková čiastka: 583,02 €
Vystavil: Štatistický úrad SR Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:11.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30201/NZ-168/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Rudolf Prívara
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5858452

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 41,32 €
Celková čiastka: 41,32 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Memorandum o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:13.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20./2021/UCM
Rezort:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Objednávateľ:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 91701 Trnava
IČO:36078913
Dodávateľ:Digitálna inteligencia, občianske združenie
Rubínová 12852/28, 831 52 Bratislava
IČO:50934511
Názov zmluvy:Memorandum o spolupráci
ID zmluvy:5858557
Poznámka:Vzájomná spolupráca pri vzdelávaní študentov študijných programov Mediálne a informačné kompetencie a Aplikované mediálne štúdia s potenciálom na ich profesijný rast.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zobrazenia: 0x

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 861 375 015-1-2020-NZNP zo dňa 27.11.2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:25.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 861 375 015-1-2020-NZNP zo dňa 27.11.2020
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Lenka Tomašovičová DAMIS TATRY
Hlavná 234/113, 059 38 Štrba
IČO:32 857 730
Dodávateľ:Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501
Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 861 375 015-1-2020-NZNP zo dňa 27.11.2020
ID zmluvy:5858315

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Železnice Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 447/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1440
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Vladimír Pyšný
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 447/2021
ID zmluvy:5858466

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:21.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZH1063042
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Jarembinská Katarína
Názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ID zmluvy:5858349

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 5 280,00 €
Celková čiastka: 5 280,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »