Výsledky vyhľadávania

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/33/54E/1331
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 6, Zvolen, 96009
IČO:30794536
Dodávateľ:Ján Nemec
Ulica Slobody 5/5, Kováčová, 96237
IČO:53337221
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5743818

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-01343

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:03.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21-143-01343
Rezort:Fond na podporu umenia
Objednávateľ:Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42 418 933
Dodávateľ:Peter Sit
Dechtice 80 80, 91953 Dechtice, Slovenská republika
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-01343
ID zmluvy:5743835

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 000,00 €
Celková čiastka: 3 000,00 €
Vystavil: Fond na podporu umenia Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00038

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:03.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21-145-00038
Rezort:Fond na podporu umenia
Objednávateľ:Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42 418 933
Dodávateľ:The Július Koller Society - občianske združenie
Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovenská republika
IČO:42138124
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00038
ID zmluvy:5743837

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 28 750,00 €
Celková čiastka: 28 750,00 €
Vystavil: Fond na podporu umenia Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00076

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:03.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21-145-00076
Rezort:Fond na podporu umenia
Objednávateľ:Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42 418 933
Dodávateľ:White & Weiss, s.r.o.
Grösslingová 50, 81109 Bratislava, Slovenská republika
IČO:36843962
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00076
ID zmluvy:5743839

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 7 000,00 €
Celková čiastka: 7 000,00 €
Vystavil: Fond na podporu umenia Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva č.4791/2021/LSR

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:07.04.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:30.06.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:4791/2021/LSR
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:PIL-DREV s.r.o.
IČO:51695081
Dodávateľ:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava
Jovická 2, 048 01 Rožňava
IČO:36038351
Názov zmluvy:Kúpna zmluva č.4791/2021/LSR
ID zmluvy:5743841

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:06.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:61/2021-2060-4230-AQP2
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava, ,
IČO:00686832
Dodávateľ:Revance, s.r.o.
Čajakova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:36805157
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ID zmluvy:5743847

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 199 996,50 €
Celková čiastka: 199 996,50 €
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:10.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:MK-3829/2021-423
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165182
Dodávateľ:Skrzprst
Panenská 652/3, 811 03 Bratislava
IČO:51338360
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí dotácie
ID zmluvy:5743861

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 2 546,00 €
Celková čiastka: 2 546,00 €
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 0x

21/12/54E/1935

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:11.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/12/54E/1935
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Martin Balogh
Kvetná 86/11, 971 01 Prievidza
IČO:33976082
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Šumperská 1, , 971 01 Prievidza
IČO:30794536
Názov zmluvy:21/12/54E/1935
ID zmluvy:5743899

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Zobrazenia: 0x

Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:13.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku 20/44/54E/3160
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
IČO:30794536
Dodávateľ:Miroslav Valovič
Spišská Nová Ves, Strojnícka 2674/4, 05201
IČO:51328631
Názov zmluvy:Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
ID zmluvy:5743909

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Zobrazenia: 0x

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001147-001

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:03.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:03.05.2026

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001147-001_2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:Obec Bíňovce
č. 134, 919 07 Bíňovce
IČO:00151866
Dodávateľ:Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:00151866
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001147-001
ID zmluvy:5743739

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti) Zobrazenia: 0x

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001150-001

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:03.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:03.05.2026

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001150-001_2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:Obec Boleráz
č. 586, 919 08 Boleráz
IČO:00312282
Dodávateľ:Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:00151866
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001150-001
ID zmluvy:5743759

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti) Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:11.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:30.06.2032

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:68/2021/7.7
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava
IČO:42181810
Dodávateľ:Bratislavské regionálne ochranárske združenie
IČO:31771815
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
ID zmluvy:5743769

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 150 348,50 €
Celková čiastka: 1 150 348,50 €
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001149-001

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:03.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:03.05.2026

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001149-001_2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:Obec Bohdanovce nad Trnavou
č. 268, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO:00312266
Dodávateľ:Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:00151866
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001149-001
ID zmluvy:5743755

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti) Zobrazenia: 0x

Dohoda o uznaní dlhu č. 805866181-2-2021-DUD

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:805866181-2-2021-DUD
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Juraj Pálka
Dodávateľ:Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501
Názov zmluvy:Dohoda o uznaní dlhu č. 805866181-2-2021-DUD
ID zmluvy:5743737

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 430,66 €
Celková čiastka: 430,66 €
Vystavil: Železnice Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:11.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:MK-4067/2021-423
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165182
Dodávateľ:Detský famózny svet
Ul. kpt. Nálepku 139/98, 05921 Svit
IČO:37788175
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí dotácie
ID zmluvy:5743883

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 10 595,00 €
Celková čiastka: 10 595,00 €
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 0x

Dodatok k DoC VP

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:14.05.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
Horárska 12 ,821 09 Bratislava,SK
IČO:35736046
Dodávateľ:Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24,820 09 Bratislava - Ružinov,SK
IČO:35914921
Názov zmluvy:Dodatok k DoC VP
Popis predmetu zmluvy:Stanovenie podmienok a ceny za prepravu medzi zákazníkom a ZSSK CARGO
ID zmluvy:5746245

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Zobrazenia: 0x

Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/27/54E/1153
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
A. T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica, 96958
IČO:30794536
Dodávateľ:Bartko Erik
Križovatka 913/9, Banská Štiavnica, 96901
Názov zmluvy:Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5746249

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Zobrazenia: 0x

Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/29/54E/795
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, Lučenec
IČO:30794536
Dodávateľ:Petra Radičová
Zlatno 68, Zlatno, 98503
IČO:52757102
Názov zmluvy:Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5746265

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:10.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/17/54E/2176
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky, 94036
IČO:30794536
Dodávateľ:Tomáš Sümegh - VD BIZ
Nová 1721/27, Štúrovo, 94301
IČO:47591692
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5746283

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/41/54E/2942
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto, 04211
IČO:30794536
Dodávateľ:Mgr. Jozef Skybjak
Ondavská 450/15, Košice-Západ, 04011
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5746293

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »