Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00570 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00570
4 738,97 € Poľnohospodárske družstvo Šípkové, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00481 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00481
29 037,02 € OVD - Ovocinárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00461 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00461
1 555,81 € Ing. Henrika Kovácsová Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00320 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00320
11 895,00 € RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00079 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00079
69 563,73 € AGROPEX s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00893 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00893
816,73 € Slavomír Skupin GLAZIMEX Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00298 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00298
68 364,16 € Szalay Farm s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00283 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00283
2 132,63 € ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00715 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00715
1 712,74 € Igor Rariga Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
402/2024
0,00 € Trnavská arcidiecézna charita Mesto Trnava
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov
416/2024
13 650,76 € Mesto Trnava Trnavská arcidiecézna charita
20. Jún 2024
Zmlluva o spolupráci - Investičná akcia Cesta I/61 Trnava - južný obchvať
427/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Mesto Trnava
20. Jún 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/24/29081/002
61/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Malinovo
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
721/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Barca
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
746/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Hurbanovo
20. Jún 2024
Licenčná zmluva
771/2024
900,00 € Akad. soch. Marián Polonský Úrad vlády SR
20. Jún 2024
Zmluva o nájme
586/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Július Gašpar
20. Jún 2024
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
30204/NZ-028/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma (súčasť stavby 1856)_Dodatok č.2
0,44 € Katarína Fialová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Jún 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
VVzS-38-88/2024
20,52 € Ing. Roman VESELÝ Ministerstvo obrany SR
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02574-Z
SPO-V04-02574-Z
19 000,00 € Mgr. Filip Fodor Slovenská agentúra životného prostredia