Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
ZMLUVA O PÔŽIČKE
101/2024
3 500,00 € BARDTERM s.r.o. Mládež HC 46 Bardejov
22. Február 2024
Dohoda o grante
2023-3-SK02-KA153-YOU-000171809
29 008,00 € SAPLINQ, O.Z Národný inštitút vzdelávania a mládeže
22. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1083/17
1083/17
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Ing. Peter Choma – WEB REALITY
22. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
ZA1/OE/POH/2024/2911/51644
480,00 € Mgr. Lenka Štalmachová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22. Február 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
01.12.2023
0,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Holčíkovce
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby "Kanalizácia v obci Fačkov" v katastrálnom území Fačkov a Rajecká Lesná
6/2024
0,00 € Kofola a.s. Obec Fačkov
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04693-Z
SPO-V04-04693-Z
19 000,00 € Marek Zán Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
SITB-OO1-2023/000248-224
0,00 € InterWay, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 123/131/2023
123/131/2023
169 040,27 € CASON CONSULTING s.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2024
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
4/2024
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
22. Február 2024
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
11/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Zalužice, Zalužice 270, 07234 Zalužice
22. Február 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 146/6453/2024
146/6453/2024
339,72 € Ševčík Milan rod. Ševčík Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-39
1 000,00 € Bc. Alexander Alan Arce Slovenská národná galéria
22. Február 2024
nájomná zmluva-užívanie hrobového miesta
20240015VZM6
250,00 € Vravková Renáta Technické služby mesta Galanta
22. Február 2024
nájomná zmluva-užívanie hrobového miesta
20240017VZM6
250,00 € Pilcz Ladislav Technické služby mesta Galanta
22. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - zmena účas
5/2024
45,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
22. Február 2024
Dohoda o splátkach kúpnej ceny za zariadenie
6/2024
32,29 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
22. Február 2024
HM 28, S4, urna
22/2024
15,00 € Drahoslav Páľuš Mesto Ilava
22. Február 2024
Dodatok k DoC VP
0100835703/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
17-4792-2023-faza3
588,72 € SR-LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.