Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
SMLOUVA O PREZENTACI V RÁMCI 18. ROČNÍKU FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK PRAHA
2023002049
0,00 € Czech Architecture Week, s.r.o. Mesto Košice
25. September 2023
Nájomná zmluva - časť pozemkov E KN č. 2597/501, 2595, 2596, 2592, k.ú. Nové Ťahanovce
2023002052
1,00 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Mesto Košice
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/86/2023
10,00 € Obec Pobedim Anna Žitňanská
25. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
Z386/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Vincent Chobot
25. September 2023
Ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb číslo: 30384711
30384711
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 00844/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Novoť Katolícka univerzita v Ružomberku
25. September 2023
Zmluva 623024761 o dodávke vody z ver.vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd ver. kanalizáciou, 1.mája 161/1, Zvolen
1020/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Zvolen
25. September 2023
Zmluva 9107173219 o dodávke plynu (maloodber), 1.mája 161/1, Zvolen, OM 4101327380
1022/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s Mesto Zvolen
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB500210
041BB500210
42 000,00 € Henrich Ravas - Agrovest Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TT520248
041TT520248
40 894,66 € Poľnohospodárske družstvo Dojč Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041BB520333
041BB520333
40 000,00 € AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510093
042TT510093
1 500 000,00 € SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520384
041KE520384
186 802,96 € Ľubica Bartošová Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 407/23
407/23
0,00 € AGRODRŽSTVO Príbelce Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o výkone správy uzatvorenej v zmysle ust. § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zo dňa 03.11.2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o výkone správy uzatvorenej v zmysle ust. § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zo dňa 03.11.2022
0,00 € Púchov servis s.r.o. Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu č. 1883
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510095
042TT510095
1 000 000,00 € SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o dielo
25.09.2023
0,00 € GAMA elektro s.r.o. Obec Trstené pri Hornáde
25. September 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI
29.09.23
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Trstené pri Hornáde
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 227/2023/1.16
227/2023/1.16
37 920,00 € stengl a.s., Ministerstvo životného prostredia SR
25. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 35 23 01
237/2023
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Hrachovo