Výsledky vyhľadávania

Rámcová zmluva o spolupráci, MTF STU č. 113/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:21.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:0600/0090/21
Rezort:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Objednávateľ:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:00397687
Dodávateľ:ProCS, s.r.o.
Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
IČO:31414419
Názov zmluvy:Rámcová zmluva o spolupráci, MTF STU č. 113/2021
ID zmluvy:5859250
Poznámka:Spolupráca v oblasti základného a aplikovaného výskumu pri vývoji nových informačných a riadiacich systémov, technológií a pri spoločnom postupe pri riešení projektov.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenská technická univerzita v Bratislave Zobrazenia: 0x

rámcová kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:13.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:8510/2021/5400/011
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501
Dodávateľ:ANTARES EUROTRADE, spol. s r. o.
Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy - Rastice 930 39
IČO:34112545
Názov zmluvy:rámcová kúpna zmluva
ID zmluvy:5859259
Poznámka:eur s DPH

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 79 200,00 €
Celková čiastka: 79 200,00 €
Vystavil: Železnice Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:30.09.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:3575/2021/LSR
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog,
IČO:36038351
Dodávateľ:Vladislav Šak
Sukov 42, 067 02 Čabiny
IČO:32389591
Názov zmluvy:Kúpna zmluva
ID zmluvy:5859277

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 36 500,00 €
Celková čiastka: 36 500,00 €
Vystavil: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog Zobrazenia: 0x

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:12.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.08.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:772021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
IČO:37801279
Dodávateľ:Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
IČO:37886436
Názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
ID zmluvy:5859340

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Zobrazenia: 0x

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:21.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:322/2018-2060-2230-Q131-ZZ-1
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava, ,
IČO:00686832
Dodávateľ:SLOVKARTON, s.r.o.
Lastomírska 2/5613, 071 01 Michalovce
IČO:36568872
Názov zmluvy:Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
ID zmluvy:5859356

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 193 325,00 €
Celková čiastka: 193 325,00 €
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Zmluva o výpožičke

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-SML-ZOV-2021/1498
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Bidfood Slovakia s.r.o.
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke
ID zmluvy:5859401

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:22.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:15.08.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZM2027120
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Jaroslav Bagin
Kukučínova 40 Bratislava 3
IČO:40785408
Názov zmluvy:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
ID zmluvy:5859285

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 890,00 €
Celková čiastka: 1 890,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

Zmluva o dodávke a odbere tepla

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:12.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:3002941
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.
Staré Grunty 24 / 841 04 Bratislava
IČO:44878656
Dodávateľ:Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:35823542
Názov zmluvy:Zmluva o dodávke a odbere tepla
ID zmluvy:5859415

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Bratislavská teplárenská, a.s. Zobrazenia: 0x

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:D1 k AOMVAS-1-26/2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
IČO:44855206
Dodávateľ:I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO:36018741
Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce
ID zmluvy:5859363

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 6 109,73 €
Celková čiastka: 6 109,73 €
Vystavil: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Zobrazenia: 0x

Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/39/054/165
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26, Stropkov, 09101
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Miňovce
Miňovce 61, Miňovce, 09032
IČO:00330752
Názov zmluvy:Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
ID zmluvy:5858778

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 031,38 €
Celková čiastka: 3 031,38 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/39/054/177
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26, Stropkov, 09101
IČO:30794536
Dodávateľ:SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
Hviezdoslavova 17/26, Stropkov, 09101
IČO:31305784
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
ID zmluvy:5858780

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 12 634,20 €
Celková čiastka: 12 634,20 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/46/054/273
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr. Alexandra 61, Kežmarok, 06001
IČO:30794536
Dodávateľ:Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
Strážky, Popradská 1010/19, Spišská Belá, 05901
IČO:50182285
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
ID zmluvy:5858800

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 12 634,20 €
Celková čiastka: 12 634,20 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:15.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/17/54E/2444
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky, 94036
IČO:30794536
Dodávateľ:Martin Baláž
Bardoňovo 125, 94149
IČO:47217618
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5858812

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:15.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/17/54E/2436
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky, 94036
IČO:30794536
Dodávateľ:Ignác Csontos - IGNON
Nová Vieska 215, Nová Vieska, 94342
IČO:35469242
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5858814

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Zobrazenia: 0x

Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:30.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/10/54E/910
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom
IČO:30794536
Dodávateľ:Zdenko Schmidola
Brestovec 230, Myjava 1, 90701
IČO:45337276
Názov zmluvy:Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5858826

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Zobrazenia: 0x

Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/10/054/21
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135, Trenčianske Bohuslavice, 91307
IČO:00312061
Názov zmluvy:Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
ID zmluvy:5858828

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 355,62 €
Celková čiastka: 355,62 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Zobrazenia: 0x

Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/36/54E/2115
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, Poprad, 05801
IČO:30794536
Dodávateľ:Štefan Greňa- FanG
Kukučínova 16, Spišské Bystré, 05918
IČO:34890238
Názov zmluvy:Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5858836

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Zobrazenia: 0x

Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/24/054/40
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Nám. slobody 9, Ružomberok, 03401
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Hubová
Pri Váhu 70, Hubová, 03491
IČO:00315214
Názov zmluvy:Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
ID zmluvy:5858845

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 355,62 €
Celková čiastka: 355,62 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/37/54E/3988
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87, Prešov, 08028
IČO:30794536
Dodávateľ:Marián Bujňaček - EuroSystemBau
Rovinky 1175/46, Lipany, 08271
IČO:46141545
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5858853

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/37/54E/4008
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87, Prešov, 08028
IČO:30794536
Dodávateľ:Danka Antoňáková
Petrovany 620, 08253
IČO:10743740
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5858855

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Zobrazenia: 0x
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »