Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
1015/2023
0,00 € Občianske združenie Tulák Mesto Sereď
25. September 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
11.bVzSNR–35–247/2023
36,00 € PhDr. Rastislav KENTOŠ Ministerstvo obrany SR
25. September 2023
Havária - Porucha 2ks miešadiel denitrifikačnej nádrže ČOV Holíč
ZOD/856/2023/BVS
15 465,60 € FERRMONT, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
25. September 2023
Nájomná zmluva s právom stavby č. 874604072-4-2023 – NZsPS č.1-2007-NZsPS/2023
603/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DFYZ-91-108
5 200,00 € Ministerstvo invewstícii, regionálneho rozvoja a infromatizácie SR Obec Haniska, Bajzova 14, Haniska
25. September 2023
Zmluva o použití diela (Licenčná zmluva)
2023-872-KUL
300,00 € Mgr. Adrián Kobetič, PhD. Bratislavský samosprávny kraj
25. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2023/ÚPSVR Stropkov
Dodatok č.2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2023/ÚPSVR Stropkov
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
25. September 2023
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
190_2023
11 419,20 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02354-Z
SPO-V03-02354-Z
19 000,00 € Vladimír Gabaj Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - k.ú. Bajerovce
1587/2023/DM
60,31 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
25. September 2023
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2023-063212-004_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Bc. Tomáš Kuriš
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
39/2023
0,00 € Ďurišová Antónia Obec Dlhé Pole
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
680/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mgr. Zuzana Vargová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 37
0,00 € Jakub Popík Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
25. September 2023
Rámcová zmluva o dodaní tovaru
138/2023
3 500,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mestská časť Košice-Nad Jazerom
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
47/2023
0,00 € Kalorim s.r.o. Mesto Gabčíkovo
25. September 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-09-20mm1
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Podbranč
25. September 2023
Zmluva o prenájme názvu zastávky a poskytovaní súvisiacich služieb
2023109
137 389,72 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. September 2023
Autorská zmluva na vydanie diela
17/2023
200,00 € Matej Starják Obec Dúbravka
25. September 2023
Kúpno-predajná zmluva
2023/111
15 948,00 € Viera Bryndziarová Obec Makov