Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
003518/2024/LSR
0,00 € Ing. jana Kubov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
22. Máj 2024
Dodatok č.1 k poistn. zmluve č.11-4-22885
68/24
1 324,76 € Union poisťovňa, a.s., OBEC Tekovské Nemce
22. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106260/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obecný úrad Uhorská Ves
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/3180000053
232,10 € Marianum Mária Schifferová
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001314
46,42 € Marianum Alžbeta Nettichová
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001313
187,90 € Marianum Vladimír Barta
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme obecného majetku
440
300,00 € Filip Jančich Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
530/2024
1 950,00 € Mesto Skalica Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
533/2024
800,00 € Mesto Skalica Záhorské múzeum v Skalici
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
534/2024
4 800,00 € Mesto Skalica Baseball club Outmen Skalica
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
535/2024
1 100,00 € Mesto Skalica BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA, o.z.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
536/2024
1 200,00 € Mesto Skalica H-Triathlon team Skalica
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť
415/2024
400,00 € Mesto Humenné T&S KOMLEX s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
20240298/2024
914,00 € GALAXY Mesto Ružomberok
22. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106248/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Konská
22. Máj 2024
Dodatok č. 50
D2011/015-50
0,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Berky Tibor, Berkyová Magdaléna
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02026-Z
SPO-V04-02026-Z
19 000,00 € Richard Jakubáč Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č.: 12/Ť/2024
1064/2024
0,00 € Jozef Málik Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
22. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.: 22/Ť/2024
1065/2024
0,00 € Mário Zahoranský Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva č.: 28/Ť/2024
1066/2024
0,00 € WAP s.r.o. Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.