Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-79323
TvU-2023-ŠD-79323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pálešová Nikol
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-13023
TvU-2023-ŠD-13023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Randiaková Alexandra
30. September 2023
Nájomná zmluva za byt
NZ 8BJ 7/2023
219,54 € Nora Laurincová Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137
30. September 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2023/32
0,00 € Koberová Paulína Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77471-2
204,28 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mária Boková
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 4/651/2023
4/651/2023
113,55 € Obec Horný Vadičov Mgr. Iveta Žuborová
30. September 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 5/2022 zo dňa 05.08.2022
173/2023
0,00 € Marta Falátová Obec Klokočov
30. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve na odber pitnej vody vo obci Klokočov zo dňa 16.10.2020
174/2023
0,00 € Veronika Gašperová Obec Klokočov
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.31 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
389/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Mária Ganyová
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.15 určeného na sociálne bývanie na Novej 28 v Moldave nad Bodvou
396/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Helena Márthová
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_123/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115045
220,00 € Bezák Alan Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2023
Zmluvy voda
196/2023
0,00 € Oleksandr Kiriushkin Obec Jakubov
30. September 2023
Byt č. 100, Novomeského 517/2, Žiar nad Hronom
639/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Sergei Lasac
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000679
170,00 € Marianum Ing. Jarmila Keményová
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
132/2023
19 206,00 € JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
30. September 2023
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného
392023
0,00 € Obec Ruská Nová Ves Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
30. September 2023
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
RZ 13/2023
133 251,26 € Matro Cash & Carry SR s.r.o. LÚČ - Domov sociálnych služieb
30. September 2023
Zmluva o nájme
521/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Andrea Daňhelová
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2120000041
210,00 € Marianum JUDr. Juraj Matejovič