Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
240214-0170002612-VB
0,00 € Obec Čaradice Trigon Global+, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 2078-05-09-Nn-2024
CRZ 2579-2024-LSR
0,00 € Emil Konár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
ŽP 4537/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Bardejov
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00241/2024 RE
150,00 € Ondrej Rosík Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500272001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP bytového domu ZWIRN 1-BCT 1 v z. SG správa s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. ZOBZ VB/11/2024
518/2024
0,00 € Mesto Poprad MALINA Real Estate s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
60001232
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. TERMMING, a.s.
19. Apríl 2024
nájom nehnuteěných vecí / voěby, PC, tlačiareň/
18/1/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica ZŠ SSV BB
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06021-Z
SPO-V03-06021-Z
19 000,00 € Rudolf Záriš Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
Zmluva o odvoze a zabezpečení zhodnotenia odpadu z triedeného zberu
61_2024
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Gymnázium Liptovský Hrádok
19. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-24/2024
0,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva o prenájme kultúrneho domu č. -12-
2024/34
30,00 € Obec Bačkovík Združené pozemkové spoločenstvo Bačkovík
19. Apríl 2024
Zmena doby nájmu
28/2024
0,00 € Obec Voderady Fyzická osoba
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500255001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HomePro Správcovská, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500261001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HomePro Správcovská, s.r.o.
19. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
02/2024
0,00 € Základná umelecká škola Štefana Baláža Mesto Nová Dubnica
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1
94 (zmluva č.697/2016/ODDISM)
0,00 € Slovenský hydrometeoroligický ústav Banskobystrický samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12019101/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu č. 4/2024
Zmluva č. o prenájme kultúrneho domu č. 4/2024
50,00 € Obec Malženice Obec Malženice
19. Apríl 2024
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2023/3200/6309
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Djerelo s.r.o.