Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o dielo
133/2023
599,00 € Majetkový Holding a.s. Obec Sekule
25. September 2023
Zmluvy o spolupráci dopravcov v medzištátnej doprave v PPS
27/2023 Zml.o spol.preprave a spol. v PPS MMV
0,00 € MMV Magyar Magánvasút Zrt. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
25. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZBA-3-16/2023
15,24 € Ing. Jaroslav KUNA Ministerstvo obrany SR
25. September 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
ŠJ-4/23
8 966,85 € FOOD LOGISTIC s.r.o Základná škola, Komenského 2, Svit
25. September 2023
Dohoda č. 23/07/010/6
23/07/010/6
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Čáry
25. September 2023
ZoP_Exnárová
MAGTS2300226
145,04 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0517 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9709/15 a parc. č. 9709/17.
048805172300
12 600,00 € Kopernická Katarína, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505912300/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k záhrade, na pozemku E-KN parc. č. 1214/4, k.ú. Dúbravka
286505912300/0099
500,00 € Uhereková Šmelková Daniela Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Darovacia zmluva
14/2023
145,00 € Bratislavská arcidiecézna charita Materská škola Skalica
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/1396
102,66 € Obec Stebnícka Huta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25. September 2023
Kúpna zmluva_Školský program_školské mlieko a mliečne výrobky
121004
0,00 € RAJO s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
T-9/2023
0,00 € Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica Jozef Abík
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2002/BC00/2023
0,00 € Novoklim s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2003/BC00/2023
0,00 € AYN s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2004/BC00/2023
0,00 € Mgr. Arpad Bugyi - RP Trade Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
665/2023/MPRVSR-910
240,00 € Agrofarma Zibura s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q178-512-001-001
81 991,58 € Obec Zázrivá Miestna akčná skupina Terchovská dolina
25. September 2023
Kúpna zmluva NP č. 33/2023
NP č. 33/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lomnička Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
25. September 2023
Zmluva o dielo
ZM1009336
17 499,04 € TOR spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
203/352/2023/ZZ
53 880,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Hlohovec, Vinohradská 1361/11, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania