Výsledky vyhľadávania

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:858/2021
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Objednávateľ:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO:50349287
Dodávateľ:Hopin s.r.o.
Pribinova 4/17952
IČO:45643423
Názov zmluvy:Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
ID zmluvy:5859492

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 78 000,00 €
Celková čiastka: 78 000,00 €
Vystavil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

LICENČNÁ ZMLUVA

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.08.2023

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZM2027053
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:PETARDA PRODUCTION a.s.
Olbrachtova 29/961 Ostrava
IČO:25382900
Názov zmluvy:LICENČNÁ ZMLUVA
ID zmluvy:5859533

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 000,00 €
Celková čiastka: 4 000,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:20.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:MK-3006/2021-423
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165182
Dodávateľ:Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany
Štefánikovo námestie 606, 908 48 Kopčany
IČO:34014357
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí dotácie
ID zmluvy:5859473

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 15 000,00 €
Celková čiastka: 15 000,00 €
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 0x

Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:13.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.08.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZH1063417
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Godová Lívia
Názov zmluvy:Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ID zmluvy:5859537

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 950,00 €
Celková čiastka: 1 950,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva MPV FO - 10681/6253/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:841/6253/2021
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Slovenská správa ciest, Bratislava
Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
IČO:003328
Dodávateľ:Kubeková Žofia rod. Kubeková
SLNEČNÁ UL. 20, banská bystrica
Názov zmluvy:Kúpna zmluva MPV FO - 10681/6253/2021
ID zmluvy:5858193

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 16,42 €
Celková čiastka: 16,42 €
Vystavil: Slovenská správa ciest Zobrazenia: 0x

"Obchvat Mesta Prievidza, I. etapa, 1. stavba - MZ v trase budúcej I/64", SO 1.2.1.- zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1007/6462/2021
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Slovenská správa ciest, Bratislava
Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
IČO:003328
Dodávateľ:Mesto Bojnice
Sládkovičova 176/1, Bojnice
IČO:00318001
Názov zmluvy:"Obchvat Mesta Prievidza, I. etapa, 1. stavba - MZ v trase budúcej I/64", SO 1.2.1.- zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií
ID zmluvy:5858202

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenská správa ciest Zobrazenia: 0x

Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 10700/6253/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:860/6253/2021
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Slovenská správa ciest, Bratislava
Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
IČO:003328
Dodávateľ:Kubeková Žofia rod. Kubeková
SLNEČNÁ UL. 20, banská bystrica
Názov zmluvy:Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 10700/6253/2021
ID zmluvy:5858197

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,67 €
Celková čiastka: 20,67 €
Vystavil: Slovenská správa ciest Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1464
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Kornel Diósi
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858194

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 1016/6453/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:07.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1016/6453/2021
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Slovenská správa ciest, Bratislava
Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
IČO:003328
Dodávateľ:Chabroňová Mária rod. Čičková
Názov zmluvy:Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 1016/6453/2021
ID zmluvy:5858205

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 16,82 €
Celková čiastka: 16,82 €
Vystavil: Slovenská správa ciest Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 438/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy: SNM-MČK-NZ-2021/1432
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Veisz László
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 438/2021
ID zmluvy:5858161

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva na dodávku a úhradu elektrickej energie

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:19.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:300792
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:H-K STAV SLOVAKIA, s.r.o.
Bradáčova 1, 851 02 Bratislava
IČO:50931393
Dodávateľ:Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:35823542
Názov zmluvy:Zmluva na dodávku a úhradu elektrickej energie
ID zmluvy:5858162

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Bratislavská teplárenská, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. 6641/2021/LSR

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:14.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:CRZč.6641/2021/LSR
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO:36038351
Dodávateľ:Združenie na záchranu Zborovského hradu
Kellerova 13, 085 01 Bardejov
IČO:42091322
Názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. 6641/2021/LSR
ID zmluvy:5858269

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Zobrazenia: 0x

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:19.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:091200P60811/21
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Coffee Vending s.r.o.
Terchová 1545, 013 06 Terchová
IČO:315 75 234
Dodávateľ:Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501
Názov zmluvy:Zmluva o združenej dodávke elektriny
ID zmluvy:5858273

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Železnice Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 442/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1435
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Juraj Čepček
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 442/2021
ID zmluvy:5858094

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1470
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Ján Horváth
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858119

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 423 /2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy: SNM-MČK-NZ-2021/1417
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Ján Lokaj
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 423 /2021
ID zmluvy:5858051

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 16,00 €
Celková čiastka: 16,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 428/202

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1422
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Jozef Rigo
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 428/202
ID zmluvy:5858059

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 433/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1427
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Renáta Rázgová
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 433/2021
ID zmluvy:5858144

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

54E Dohoda Opatrenia 1 a 3

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/01/54E/1957
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Vazovova 7/A, Bratislava-Staré Mesto, 81616
IČO:30794536
Dodávateľ:LUXURA TAN
Drotárska 19, Bratislava-Staré Mesto, 81102
IČO:46719563
Názov zmluvy:54E Dohoda Opatrenia 1 a 3
ID zmluvy:5858176

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1465
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Arnošt Meszaros
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858253

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »