Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 51
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 51
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZoD 77/2024
275,00 € Gabriela Tomajková Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
17. Máj 2024
Notárska zápisnica
N 775/2024
3 128,06 € MH Teplárenský holding, a.s. JASU sport agency, s.r.o.
17. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 38/2022 zo dňa 16. 3. 2023
202400455/2024
0,00 € Miloš Mižík Mesto Prešov
17. Máj 2024
Darovacia zmluva
2024/349
0,00 € Poľovnícke združenie „ĽUBICA" Zvolenská Slatina Ministerstvo financií SR
17. Máj 2024
Midjourney Subscribe to Mega Plan
OBJ_123_2024
1 152,00 € Midjourney, Inc. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/530
0,00 € Igor Ochaba Ministerstvo financií SR
17. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
313/2024/OD
1 415,58 € Pavel Varcholík Prešovský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
2.bVzS -82-46/2024
9,05 € Michal PALKOVIČ Ministerstvo obrany SR
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243522_Z
394,08 € MURAT, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243515_Z
214,80 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243553_Z
4 500,00 € Ing. Vladimír Štefanič Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243555_Z
29 700,00 € MARINI TRADE s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243527_Z
8 722,50 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243571_Z
434,50 € DMC, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243583_Z
1 045,00 € DMC, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243588_Z
5 028,00 € LIsyst s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Z052024
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Štefanov
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
53/2024
0,00 € W rent, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. SP7/2024
ZOS č. SP7/2024
0,00 € TL Agency s.r.o. Východoslovenské múzeum v Košiciach