Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
648/2023/MPRVSR-910
240,00 € Spolchov, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o nájme sociálneho bytu
P120442023
0,00 € Mestská časť Košice-Luník IX Anna Matová
25. September 2023
Popdora pomáhajúcich profesií 3
010/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Krušetnica 83
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
GZ4-11/2023
400,00 € TK Tlačiarik o.z. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
54 2023
306,00 € Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín Škvarka Rastislav
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/13/2023
20,00 € Obec Pobedim Alica Gonová
25. September 2023
Zmluva č. 2023/0797 o poskytnutí dotácie
2023/0797
700,00 € Obec Plevník-Drienové Trenčiansky samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 00861/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Oravské Veselé Katolícka univerzita v Ružomberku
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
833/ÚKO/2023
250,00 € Peter Pavlac Slovenské národné divadlo
25. September 2023
2023/45/T4
2023/45/T4
0,00 € Rastislav Tóth Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
25. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_131 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_131
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná stredná odborná škola podnikania
25. September 2023
Dohoda č. 70/2023 o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 11568
70/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Peter Nemček
25. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta
2023/190
0,00 € Strcuľová Viera, Belanská 550/13, 033 01 Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok
25. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
StRŠLP-5-33/2023
19,40 € Varga Peter Ministerstvo obrany SR
25. September 2023
SMLOUVA O PREZENTACI V RÁMCI 18. ROČNÍKU FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK PRAHA
2023002049
0,00 € Czech Architecture Week, s.r.o. Mesto Košice
25. September 2023
Nájomná zmluva - časť pozemkov E KN č. 2597/501, 2595, 2596, 2592, k.ú. Nové Ťahanovce
2023002052
1,00 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Mesto Košice
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/86/2023
10,00 € Obec Pobedim Anna Žitňanská
25. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
Z386/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Vincent Chobot
25. September 2023
Ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb číslo: 30384711
30384711
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 00844/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Novoť Katolícka univerzita v Ružomberku