Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Nájomná zmluva - nebytové priestory
121/2023
0,00 € Tatiana Margolienová Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
28. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 13/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 13/2023
0,00 € Konzervatórium, J. M. Hurbana, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
Vyhlásenie o súhlase so zapojením inštitúcie do súborného katalógu
18/2023
0,00 € SVOP, s.r.o. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
28. September 2023
Príkazná zmluva
74/2023
498,00 € Ing. Ľudmila Korpová Obec Vinné
28. September 2023
Darovacia zmluva
052023
0,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Krosnianska 2, Košice Základná škola, Krosnianska 2, Košice
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2023
690,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Top Tenis Academy
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. N-4/2015
Dodatok č. 1
0,00 € Ľubica Šišovská -LuSi Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
28. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné konanie a realizáciu stavby
KR-2023/319-001-OcU-TI
24 360,00 € mArchus, s.r.o. Obec Krivany
28. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
VePBA-8-71/2023
24,72 € Daniel ČINČÁR Ministerstvo obrany SR
28. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 12/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 12/2023
0,00 € Evanjelická spojená škola, M.R. Štefánika 19, Martin Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - XX. Tokajský festival - XX. Tokaji fesztivál
23-120-02073
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
28. September 2023
Rámcová kúpna zmluva "Chlieb a pečivo"
D/1295/2023
0,00 € Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. ONDAVA - Domov sociálnych služieb
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SK2023/18ZŠ/003
0,00 € Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Základná škola, 8. mája 640/39, Svidník
28. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
030
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Zbehy 661
28. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02183/2023-PKZO-B40124/23.00
02183/2023-PKZO-B40124/23.00
693,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na certifikáciu, recertifikáciu, dohľad nad certifikovaným manažérskym systémom a o používaní certifikačných značiek
CMS/0003/2023
3 500,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Národný bezpečnostný úrad
28. September 2023
Zmluva č. 21/0V/2023
1144/2023
80 400,00 € lnsvet s.r.o. Mesto Poprad
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
273/CVTISR/2023
9 800,00 € Agentúra sociálnych analýz, "ASA", s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 22/1010/2007 BVS
127/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Marianka
28. September 2023
Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - HE“ Metrostav a.s. ,Železničné stavby, a.s. Košice, DOPSYS, s.r.o.
0613/2023
0,00 € Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - HE“ Metrostav a.s. ,Železničné stavby, a.s. Košice, DOPSYS, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.