Výsledky vyhľadávania

Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:29.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:214/UNB/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Bc. Magdaléna Jevočinová
Dodávateľ:Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO:31813861
Názov zmluvy:Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5858608
Poznámka:Suma v zmluve: 20,- € s DPH/mesiac

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Univerzitná nemocnica Bratislava Zobrazenia: 0x

Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:29.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:216/UNB/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Beáta Václavová
Dodávateľ:Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO:31813861
Názov zmluvy:Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5858612
Poznámka:Suma v zmluve: 20,- € s DPH/mesiac

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Univerzitná nemocnica Bratislava Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:08.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30201/NZaZoVB-560/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Jozefína Jozeková
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5858707

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,59 €
Celková čiastka: 32,59 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:12.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30201/NZaZoVB-639/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Alena Čavojcová
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5858728

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 952,00 €
Celková čiastka: 952,00 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2020/2021, č. zmluvy 24/2020/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:19.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:06.08.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:UPJŠ - 360/2021
Rezort:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Objednávateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO:00397768
Dodávateľ:Mgr. Zuzana Krokosová
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2020/2021, č. zmluvy 24/2020/2021
ID zmluvy:5858700

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 325,00 €
Celková čiastka: 1 325,00 €
Vystavil: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1502/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
IČO:00165565
Dodávateľ:Duo medical s.r.o.
HOLLÉHO 2, 90201 PEZINOK
IČO:36355321
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5858701

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Ministerstvo zdravotníctva SR Zobrazenia: 0x

DoC-výkonný dopravca

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:01.04.2021
Dátum účinnosti:01.04.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:DB Cargo AG
Rheinstrasse 2 ,55116 Mainz,DE
Dodávateľ:Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24,820 09 Bratislava - Ružinov,SK
IČO:35914921
Názov zmluvy:DoC-výkonný dopravca
Popis predmetu zmluvy:Stanovenie podmienok a ceny za prepravu medzi zákazníkom a ZSSK CARGO
ID zmluvy:5859575

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí výkonov

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:01.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:LOKORAIL, a.s.
Horárska 12 ,821 09 Bratislava,SK
IČO:36564443
Dodávateľ:Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24,820 09 Bratislava - Ružinov,SK
IČO:35914921
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí výkonov
Popis predmetu zmluvy:Zmluva o poskytnutí výkonov
ID zmluvy:5859576

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva - k.ú. Kechnec, predaj pozemkov KNC 549/5, 549/6, 549/7, LV č. 743, usporiadanie vlastníctva k pozemkom v centre obce

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:08.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:538/2021-KE
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Kechnec
Kechnec 19, 044 58 Kechnec
IČO:00690261
Dodávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Názov zmluvy:Kúpna zmluva - k.ú. Kechnec, predaj pozemkov KNC 549/5, 549/6, 549/7, LV č. 743, usporiadanie vlastníctva k pozemkom v centre obce
ID zmluvy:5859577

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 7 572,00 €
Celková čiastka: 7 572,00 €
Vystavil: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zobrazenia: 0x

Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/27/054/106
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
A. T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica, 96958
IČO:30794536
Dodávateľ:Berg Schola n.o.
Štiavnické Bane 84, 96981
IČO:52540227
Názov zmluvy:Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
ID zmluvy:5859579

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/04/54E/1416
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Ádorská 41, Dunajská Streda
IČO:30794536
Dodávateľ:Balázs György
Ulica L. Amadého 1514/50, Gabčíkovo, 93005
IČO:51822636
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5859581

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Zobrazenia: 0x

Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/04/54E/1423
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Ádorská 41, Dunajská Streda
IČO:30794536
Dodávateľ:Erzsébet Uhrovič
Baloň 39, 93008
IČO:48076805
Názov zmluvy:Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
ID zmluvy:5859583

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/40/054/148
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5, Vranov nad Topľou
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Babie
Babie 9, Hanušovce nad Topľou, 09431
IČO:00332241
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
ID zmluvy:5859587

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 7 262,29 €
Celková čiastka: 7 262,29 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/40/054/128
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5, Vranov nad Topľou
IČO:30794536
Dodávateľ:GERION senior centrum, n.o.
Zámutov 670, 09415
IČO:51476169
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
ID zmluvy:5859593

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 7 275,52 €
Celková čiastka: 7 275,52 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/40/054/130
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5, Vranov nad Topľou
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Prosačov
Prosačov 16, Hanušovce nad Topľou, 09431
IČO:00332712
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
ID zmluvy:5859595

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 7 262,29 €
Celková čiastka: 7 262,29 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/40/054/127
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5, Vranov nad Topľou
IČO:30794536
Dodávateľ:Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou
Štúrova 130, Vranov nad Topľou, 09301
IČO:00416282
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
ID zmluvy:5859609

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 14 551,04 €
Celková čiastka: 14 551,04 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:22.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/29/054/153
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, Lučenec
IČO:30794536
Dodávateľ:A.R.M. s.r.o.
Hviezdoslavova 551/11, Vidiná, 98559
IČO:47588772
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
ID zmluvy:5859619

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 12 634,20 €
Celková čiastka: 12 634,20 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/29/054/166
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, Lučenec
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Halič
Mieru 68/66, Halič, 98511
IČO:00316091
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
ID zmluvy:5859621

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 17 150,88 €
Celková čiastka: 17 150,88 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Zobrazenia: 0x

Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:22.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/29/054/128
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, Lučenec
IČO:30794536
Dodávateľ:Roman Vaculčiak - ROVA
Novohradská 816/26, Divín, 98552
IČO:34680233
Názov zmluvy:Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
ID zmluvy:5859625

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 12 634,20 €
Celková čiastka: 12 634,20 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Zobrazenia: 0x

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:21/35/010/12
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1, Humenné
IČO:30794536
Dodávateľ:Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
Komenského 2666/16, Snina 1, 06901
IČO:37873776
Názov zmluvy:Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
ID zmluvy:5859641

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Zobrazenia: 0x
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »