Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Ľubotice, koryto VT Ortášsky potok
2725/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Február 2024
Delimitačný protokol - k.ú. Mníchova Lehota, odvodňovacie kanály k stavbe
79/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hydromeliorácie, š.p.
25. Február 2024
Príkazná zmluva B
46
0,00 € Fyzická osoba MHKM Skalica, n.o.
25. Február 2024
Príkazná zmluva C
47
0,00 € Fyzická osoba MHKM Skalica, n.o.
25. Február 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Veľký Horeš, koryto Južného Plešianskeho kanála
51/2024-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely Spoločného obecného úradu - Školského úradu Veľký Slavkov
Žak-14/2024-Z
0,00 € Obec Veľký Slavkov, Kpt. Moračku 117, 059 91 Veľký Slavkov Obec Žakovce, 05973 Žakovce 55
24. Február 2024
Zmluva o dielo č. 008/2024
202408
107 459,95 € FINANCE - Stav s.r.o. Obec Zuberec
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400150
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400180
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 7/ 2024 o nájme bytu
7/ 2024
0,00 € Dana Mitáčová Obec Hlinné
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400157
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400169
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400158
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400164
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Zmluva o dielo
114/2024
241 056,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Mesto Rožňava
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001091
169,35 € Marianum Mgr. Božena Kusková
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/36
171/2024
20,00 € Mesto Sereď Jozef Báby
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/248
172/2024
40,00 € Mesto Sereď Alžbeta Kiššová
24. Február 2024
Nákup betónových zmestí
00232023
0,00 € SLOVITRANS s.r.o. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78372-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Evangelos Leivadiotis