Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o bezplatnom nájme nebytových priestorov
BN102024-I.
0,00 € Športová škola Galaktikos Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2024022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2024022
12,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Zástranie
4. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
Z - 17/24
200,00 € Laputa, o.z Slovenské literárne centrum
4. Marec 2024
zmluva nájmu hrobového miesta
19/2024
0,00 € Želipská Eva Mestské služby mesta
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/137/2024 o odvádzaní odpadových vôd
117/2024
0,00 € Obec Bziny Záhora Marek
4. Marec 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
10/2024
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Vrakúň
4. Marec 2024
Zmluva o spolupráci ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia & 51 zákona č. 40/1964 Zb.
46/2024
0,00 € DOBRÁ HUDBA o.z., Branislav Jančich Mestské kultúrne stredisko
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
534-A.2-HR-46-KZ/2023
11,89 € Marta Nadžadyová Železnice Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Darovacia zmluva č.1/2024
16/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
4. Marec 2024
Nájomná zmluva Keliar
CRZ 658-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Jaroslav Keliar
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02038-Z
SPO-V03-02038-Z
19 000,00 € Katarína Mačugová Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ v školskom roku 2023/2024
66/PV/24
0,00 € ORTU STELLA s.r.o. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
4. Marec 2024

1/06/2024
0,00 € Ing. Gabriel Uhrin Brodzany
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
26022024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad školskej správy, Prešov
4. Marec 2024
Zmluva o príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v súvislosti s konaním volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 23. marca 2024 (I. kolo)
OU-TN-OO-2024/007899_2024
210,00 € DUMAT, mestská príspevková organizácia Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
079/2024/UCM
2 000,00 € Mgr. Bianka Francistyová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o nájme priestoru-krátkodobý nájom
62/2024
900,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Hudobné centrum
4. Marec 2024
Zmluva o cene za dodávku elektriny
37767/23
0,00 € SSE Základná škola s materskou školou Sama Vozára, Železničná 26, Hrachovo
4. Marec 2024
Mandátna Zmluva
2024/02/009
0,00 € Mgr. Martin Lobotka Obec Kráľová pri Senci
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
OU-BA_ZM_MPO-2024-145747_2024
9 750,00 € Jana Belašicová Ministerstvo vnútra SR (SR - OÚ Bratislava)