Výsledky vyhľadávania

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 443/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1436
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Marián Kvitek
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 443/2021
ID zmluvy:5858113

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1479
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Jozef Tokolyi
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858115

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 439/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy: SNM-MČK-NZ-2021/1433
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Lancz Zsolt
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 439/2021
ID zmluvy:5858117

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 1018/6453/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:12.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1015/6453/2021
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Slovenská správa ciest, Bratislava
Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
IČO:003328
Dodávateľ:Sobková Anna rod. Hudecová
Názov zmluvy:Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 1018/6453/2021
ID zmluvy:5858209

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8,16 €
Celková čiastka: 8,16 €
Vystavil: Slovenská správa ciest Zobrazenia: 0x

D O H O D A o ukončení dohody č. 20/37/54E/2866 zo dňa 13.05.2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:D O H O D A o ukončení dohody č. 20/37/54E/2866 zo dňa 13.05.2020
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87, 080 28 Prešov
IČO:30794536
Dodávateľ:Ing. Marcela Jenčuráková
Tatranská 5242/21, 080 01 Prešov
IČO:42231647
Názov zmluvy:D O H O D A o ukončení dohody č. 20/37/54E/2866 zo dňa 13.05.2020
ID zmluvy:5858213

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1469
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Zoltán Csikos
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858226

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1463
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Fehér István
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858235

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1459
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Ludovít Radič
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858240

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1471
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Jozef Bihari
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti
ID zmluvy:5858067

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 32,00 €
Celková čiastka: 32,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:20.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z/2021/1433/I/FMFI/DEK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:Axel SK, s.r.o.
H. Meličkovej 21 841 05 Bratislava
IČO:36655953
Názov zmluvy:Zmluva o dielo
ID zmluvy:5853536
Poznámka:Termín ukončenia: do 4 týždňov od účinnosti zmluvy

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 788,00 €
Celková čiastka: 4 788,00 €
Vystavil: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 436/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1430
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Bernard Bílek
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 436/2021
ID zmluvy:5858078

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:19.07.2021
Dátum účinnosti:Dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:147/NLC/2021
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Národné lesnícke centrum
Masaryka 22, 960 01 Zvolen
IČO:42001315
Dodávateľ:Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
IČO:31819494
Názov zmluvy:DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ID zmluvy:5858171

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Národné lesnícke centrum Zobrazenia: 0x

DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:21.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:vkPO-73- 267 /2021
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:30845572
Dodávateľ:Michal DROBŇÁK
Názov zmluvy:DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ID zmluvy:5858383

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 28,64 €
Celková čiastka: 28,64 €
Vystavil: Ministerstvo obrany SR Zobrazenia: 0x

Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:29.06.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:212/NB/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Bc. Ján Volentier
Dodávateľ:Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO:31813861
Názov zmluvy:Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5858377
Poznámka:Suma v zmluve: 20,- € s DPH/mesiac

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 €
Celková čiastka: 20,00 €
Vystavil: Univerzitná nemocnica Bratislava Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:06.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:62164
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:00002801
Dodávateľ:Viliam Podolák, Soňa Podoláková
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
ID zmluvy:5858406

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 750,00 €
Celková čiastka: 1 750,00 €
Vystavil: Slovenská inovačná a energetická agentúra Zobrazenia: 0x

Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1008/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:10.05.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z-176/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice
IČO:00606707
Dodávateľ:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Názov zmluvy:Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1008/2021
ID zmluvy:5858415

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 456/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:17.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:17.07.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MČK-NZ-2021/1450
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Peter Medvegy
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 456/2021
ID zmluvy:5858418

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytovaní odborných služieb a o správe webovej stránky www.rrz.sk (www.rozpoctovarada.sk) podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení platných prá

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:26.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:26.07.2025

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:KRRZ/Z/2021-11
Rezort:Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Objednávateľ:Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava - Staré Mesto
IČO:42263051
Dodávateľ:h24 CREATIVE STUDIO s.r.o.
Sídlisko I 990/46 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:47536551
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní odborných služieb a o správe webovej stránky www.rrz.sk (www.rozpoctovarada.sk) podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení platných prá
ID zmluvy:5858304

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 15 840,00 €
Celková čiastka: 15 840,00 €
Vystavil: Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Zobrazenia: 0x

Dohoda o splátkach pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:21.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:55867/3
Rezort:Fond na podporu vzdelávania
Objednávateľ:Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29, 811 03 Bratislava
IČO:47245531
Dodávateľ:Bc. Marián Kmeco
Názov zmluvy:Dohoda o splátkach pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu
ID zmluvy:5858312

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Fond na podporu vzdelávania Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum uzavretia:23.07.2021
Dátum účinnosti:27.07.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:MK-6037/2021-450
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165182
Dodávateľ:Mgr. art. Lívia Bielovič Sabol
Hany Meličkovej 3431/43, 84101 Bratislava 4
IČO:43260993
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí dotácie
ID zmluvy:5858321

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 000,00 €
Celková čiastka: 4 000,00 €
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 0x
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »