Výsledky vyhľadávania

Dodatok č. 2 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 1 k Rámcovej dohode č. 68/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:30.09.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Objednávateľ:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO:35937874
Dodávateľ:MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO:31708030
Názov zmluvy:Dodatok č. 2 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 1 k Rámcovej dohode č. 68/2021
Popis predmetu zmluvy:CNP
ID zmluvy:5984128

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:29.09.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30204/NZ-074/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Martina Masná
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5984127

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 9,62 €
Celková čiastka: 9,62 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnuní pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat.

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:12.10.2021
Dátum účinnosti:15.10.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Erika Kuľhová
Hudcovce 116, 067 45 Hudcovce
IČO:37937146
Dodávateľ:Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
Starohájska 29, 852 27, Bratislava
IČO:36856096
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnuní pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat.
Popis predmetu zmluvy:Zmluva o poskytnuní pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat.
ID zmluvy:5984130

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:08.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30204/NZ-082/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Margita Nebusová
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5984134

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 573,50 €
Celková čiastka: 573,50 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:05.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30204/NZ-085/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Peter Ondrejka
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5984141

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 846,90 €
Celková čiastka: 3 846,90 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003873-356

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:07.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SE_ZM_SE-OU6-2021-003873-356_2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:Ján Jurčišin
Dodávateľ:Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:00151866
Názov zmluvy:Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003873-356
ID zmluvy:5984252

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 250,00 €
Celková čiastka: 250,00 €
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:07.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:MPV/VDŽ/ MOJŠOVA LÚČKA/2021/0250
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
IČO:00156752
Dodávateľ:Janka Ďurošková, rod. Šmidová
Názov zmluvy:Kúpna zmluva
ID zmluvy:5984255

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 17,68 €
Celková čiastka: 17,68 €
Vystavil: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Zobrazenia: 0x

Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003873-301

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:06.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SE_ZM_SE-OU6-2021-003873-301_2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:Maľár Miroslav
Dodávateľ:Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:00151866
Názov zmluvy:Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003873-301
ID zmluvy:5984275

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 300,00 €
Celková čiastka: 300,00 €
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:05.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30204/NZ-047/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Pavol Chmulík
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5984056

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 2 994,64 €
Celková čiastka: 2 994,64 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201846488_Z

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:13.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO:36065340
Dodávateľ:Clean Tonery
Za Hradbami 27, 90201 Pezinok
IČO:35891866
Názov zmluvy:Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201846488_Z
Popis predmetu zmluvy:Dodávky originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a kopírovacích strojov, príslušenstvo a odvoz prázdnych tonerových obalov, podľa funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy uvedenej v jej čl. II.
ID zmluvy:5984058

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Štátna pokladnica Zobrazenia: 0x

darovacia zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:13.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:14.10.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:DZ 9/2021
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30
IČO:51848767
Dodávateľ:JUDr. Ľubomír Dobrík
Lúčky 13/6, Bojnice
Názov zmluvy:darovacia zmluva
ID zmluvy:5984205
Poznámka:úhrada asistenta na obdobie od 14. 10.2021-30.6.2022

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna Zobrazenia: 0x

Zmluva o dielo - Oprava odvodňovacích žľabov na moste ev. č. D1-118 nad potokom Chocholnica

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:12.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:31.10.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZM/2021/0404
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:RR Unlimited s.r.o.
IČO:35811528
Názov zmluvy:Zmluva o dielo - Oprava odvodňovacích žľabov na moste ev. č. D1-118 nad potokom Chocholnica
ID zmluvy:5984057

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 82 620,00 €
Celková čiastka: 82 620,00 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:04.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30204/NZ-111/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Janka Žideková
Názov zmluvy:Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ID zmluvy:5984250

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 382,33 €
Celková čiastka: 382,33 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:12.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:30.11.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:2021-1-SK01-KA121-VET-000006111
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Krížkova 949/9, 811 04 Bratislava
IČO:30778867
Dodávateľ:Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník
IČO:00159557
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
ID zmluvy:5984070

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 72 600,00 €
Celková čiastka: 72 600,00 €
Vystavil: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Zobrazenia: 0x

Dohoda o ukončení dohody č. 21/34/54E/39 zo dňa 13.01.2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:13.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Dohoda o ukončení dohody č.21/34/54E/39
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
IČO:30794536
Dodávateľ:Ing. Gabriel Gdovin
Lúčna 19,08641 Raslavice
IČO:53223942
Názov zmluvy:Dohoda o ukončení dohody č. 21/34/54E/39 zo dňa 13.01.2021
ID zmluvy:5984089
Poznámka:https://www.crz.gov.sk/zmluva/5411552/

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Zobrazenia: 0x

Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:13.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:VeSŠO-101-103/2021
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:30845572
Dodávateľ:Marián HAJNOVIČ
Názov zmluvy:Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ID zmluvy:5984187

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8,00 €
Celková čiastka: 8,00 €
Vystavil: Ministerstvo obrany SR Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:14.10.2021
Dátum účinnosti:01.12.2021
Dátum platnosti do:30.11.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Anna Tutková
U Hluška, Chalupkova 158/16, 022 01 Čadca
IČO:43210325
Dodávateľ:Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO:36631124
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Popis predmetu zmluvy:Nájom NP pre účely agentúry spoločnosti Avon Cosmetics a cestovnej agentúry.
ID zmluvy:5984238
Poznámka:Cena je za rok nájmu.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 766,91 €
Celková čiastka: 1 766,91 €
Vystavil: Slovenská pošta, a. s. Zobrazenia: 0x

Rámcová dohoda

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:15.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z202119482_Z
Rezort:Elektronický kontraktačný systém
Objednávateľ:Slovenská národná galéria
Riečna 1, 81513 Bratislava - Staré Mesto SVK
IČO:00164712
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 01001 Žilina SVK
IČO:36391000
Názov zmluvy:Rámcová dohoda
ID zmluvy:5985625

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 211 894,00 €
Celková čiastka: 211 894,00 €
Vystavil: Elektronický kontraktačný systém Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:15.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z202119339_Z
Rezort:Elektronický kontraktačný systém
Objednávateľ:Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina SVK
IČO:00397563
Dodávateľ:TRACO Computers s.r.o.
Kukučínova 3, 92101 Piešťany SVK
IČO:31421652
Názov zmluvy:Kúpna zmluva
ID zmluvy:5985633

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 12 840,00 €
Celková čiastka: 12 840,00 €
Vystavil: Elektronický kontraktačný systém Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:15.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z202119978_Z
Rezort:Elektronický kontraktačný systém
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
ul.Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina SVK
IČO:17335825
Dodávateľ:MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá SVK
IČO:48027073
Názov zmluvy:Kúpna zmluva
ID zmluvy:5985647

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8 999,99 €
Celková čiastka: 8 999,99 €
Vystavil: Elektronický kontraktačný systém Zobrazenia: 0x
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »