Výsledky vyhľadávania

Autorská zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1020004075
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32, Slovenská republika
IČO:30 797 764
Dodávateľ:Miroslav Husák
Názov zmluvy:Autorská zmluva o dielo
ID zmluvy:5744263

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 150,00 €
Celková čiastka: 150,00 €
Vystavil: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:05.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:78/2020-2060-2230-Y991
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava, ,
IČO:00686832
Dodávateľ:Inovicom s.r.o.
Západ 1843/51, 02801 Trstená
IČO:36848573
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ID zmluvy:5744271

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 138 209,26 €
Celková čiastka: 138 209,26 €
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:16/2021/VZ/KZ
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Národná zoologická záhrada Bojnice
Zámok a okolie 6, 97201 Bojnice
IČO:00 358 011
Dodávateľ:Jozef Poliak
Názov zmluvy:Kúpna zmluva
ID zmluvy:5744192

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 495,00 €
Celková čiastka: 495,00 €
Vystavil: Národná zoologická záhrada Bojnice Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:13.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:4679/2021/LSR
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Ing. Róbert Gotthardt
Dodávateľ:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca
Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
IČO:36038351
Názov zmluvy:Kúpna zmluva
ID zmluvy:5744207

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 2 640,00 €
Celková čiastka: 2 640,00 €
Vystavil: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Zobrazenia: 0x

Autorská zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1020003986
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32, Slovenská republika
IČO:30 797 764
Dodávateľ:Drahomír Novák
Názov zmluvy:Autorská zmluva o dielo
ID zmluvy:5744090

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 300,00 €
Celková čiastka: 300,00 €
Vystavil: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Zobrazenia: 0x

Autorská zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1020003991
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32, Slovenská republika
IČO:30 797 764
Dodávateľ:Miloslav Milichovský
Názov zmluvy:Autorská zmluva o dielo
ID zmluvy:5744107

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 150,00 €
Celková čiastka: 150,00 €
Vystavil: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Zobrazenia: 0x

Zmluva o úvere

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:10.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:601/52/2021
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
IČO:31749542
Dodávateľ:Martin Mitura a Marianna Mitura
Názov zmluvy:Zmluva o úvere
ID zmluvy:5744203

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 23 120,00 €
Celková čiastka: 23 120,00 €
Vystavil: Štátny fond rozvoja bývania Zobrazenia: 0x

Dohoda o ukončení dohody 20/16/54E/3330

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:10.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/16/54E/3330
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
IČO:30794536
Dodávateľ:Ferdinand Kráľovič
Znievska 3081/44, 951 06 Bratislava-Petržalka
IČO:52248259
Názov zmluvy:Dohoda o ukončení dohody 20/16/54E/3330
ID zmluvy:5744222

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:128/2021
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava 1
IČO:00164691
Dodávateľ:Christov Petr
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5744231

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 90,00 €
Celková čiastka: 90,00 €
Vystavil: Divadelný ústav Zobrazenia: 0x

Rámcová dohoda č. 017/1/197/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:13.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:017/122/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
V.Spanyola 43, 012 07 Žilina,
IČO:17335825
Dodávateľ:MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO:34113924
Názov zmluvy:Rámcová dohoda č. 017/1/197/2020
ID zmluvy:5744208
Poznámka:Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky, t. j. do výšky podľa bodu 4.2 tejto dohody, najviac však na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 19 800,00 €
Celková čiastka: 19 800,00 €
Vystavil: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:09.04.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:88471/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Mesto Nová Baňa
Námestie Slobody 1, 968 26 Nová Baňa
IČO:00320897
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5743988

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:26.04.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30803/NZaZoBVB-017/2018/Nižná Hutka/1665/RSG
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:35919001
Dodávateľ:Irena Halecká
Názov zmluvy:Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ID zmluvy:5743931

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1,42 €
Celková čiastka: 1,42 €
Vystavil: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva č. Z-43/2021/E-SMŠ.

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z-43/2021/E-SMŠ
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Juraj Feray
Dodávateľ:Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava
IČO:00156426
Názov zmluvy:Kúpna zmluva č. Z-43/2021/E-SMŠ.
ID zmluvy:5746103

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 2 176,70 €
Celková čiastka: 2 176,70 €
Vystavil: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:30.06.2023

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:NPPRKP_OR_80/2021/SIEA1056
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:00002801
Dodávateľ:EnaBan Archa s.r.o.
Karpatská 20, 040 01 Košice
IČO:48270024
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5746113

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenská inovačná a energetická agentúra Zobrazenia: 0x

Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - Umývanie vozidiel

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:6900000494
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
IČO:30845572
Dodávateľ:CRYSTAL SK s.r.o.
IČO:36420069
Názov zmluvy:Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - Umývanie vozidiel
ID zmluvy:5745997

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 700,00 €
Celková čiastka: 700,00 €
Vystavil: Ministerstvo obrany SR Zobrazenia: 0x

Licenčná zmluva na SOFTWARE a na poskytnutie súvisiacich služieb č. UPJŠ - 195/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:UPJŠ - 195/2021
Rezort:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Objednávateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO:00397768
Dodávateľ:Virtual Medicine, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO:50425749
Názov zmluvy:Licenčná zmluva na SOFTWARE a na poskytnutie súvisiacich služieb č. UPJŠ - 195/2021
ID zmluvy:5745970

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 180 000,00 €
Celková čiastka: 180 000,00 €
Vystavil: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:08.05.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZM2026614
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:RASTON s.r.o.
Romanova 27 Bratislava
IČO:46971696
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5746163

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 13,94 €
Celková čiastka: 13,94 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:06.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:01.05.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZM2026611
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:Carmenfilm s.r.o.
Špitálska 49 Bratislava
IČO:47056690
Názov zmluvy:Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ID zmluvy:5746161

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 540,00 €
Celková čiastka: 540,00 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

Zmluva o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:12.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:08.05.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZM2026607
Rezort:Rozhlas a televizia Slovenska
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , Bratislava
IČO:47232480
Dodávateľ:TRIMEDIS, s.r.o.
Dankovského 4 Bratislava 1
IČO:35941260
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci
ID zmluvy:5746155

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 9,96 €
Celková čiastka: 9,96 €
Vystavil: Rozhlas a televizia Slovenska Zobrazenia: 0x

Zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:15.05.2021
Dátum platnosti do:17.05.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:11/2021-FMU
Rezort:Akadémia umení v Banskej Bystrici
Objednávateľ:Akadémia umení v Banskej Bystrici
ul. Jána Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
IČO:31094970
Dodávateľ:Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD.
Názov zmluvy:Zmluva o dielo
ID zmluvy:5745955

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 35,00 €
Celková čiastka: 35,00 €
Vystavil: Akadémia umení v Banskej Bystrici Zobrazenia: 0x
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »