Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
T-9/2023
0,00 € Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica Jozef Abík
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2002/BC00/2023
0,00 € Novoklim s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2003/BC00/2023
0,00 € AYN s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2004/BC00/2023
0,00 € Mgr. Arpad Bugyi - RP Trade Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
665/2023/MPRVSR-910
240,00 € Agrofarma Zibura s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q178-512-001-001
81 991,58 € Obec Zázrivá Miestna akčná skupina Terchovská dolina
25. September 2023
Kúpna zmluva NP č. 33/2023
NP č. 33/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lomnička Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
25. September 2023
Zmluva o dielo
ZM1009336
17 499,04 € TOR spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
203/352/2023/ZZ
53 880,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Hlohovec, Vinohradská 1361/11, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
25. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta C-0158
C-0158
50,00 € Mihaldová Oľga Obec Ochodnica
25. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
277/2023
100,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Justín Murín
25. September 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
1 875,42 € SRRZ-RZ Veselý domček Materská škola, Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
646/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Elena Nagyová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
DODATOK_025/2023
10 000,00 € Mestský futbalový klub Bytča Mesto Bytča
25. September 2023
Zmluva o dielo č. 9/2023-1
Zmluva o dielo č. 9/2023-1
0,00 € PROX s.r.o. Obec Oravská Polhora
25. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 89/2023/FN
256/2023/Fn
0,00 € Ľudmila Mikleová Fakultná nemocnica Nitra
25. September 2023
Darovacia zmluva
zo dňa 31.08.2023
103,00 € SRRZ-RZ Veselý domček Materská škola, Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom
25. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 87/2023/FN
257/2023/Fn
0,00 € Katarína Maťová Fakultná nemocnica Nitra
25. September 2023
Dohoda č. 23/25/060/143 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na rok 2023
INE_044/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Mesto Bytča