Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000213546 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000213546
0,00 € XLSK Nábytok s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 0379/FI/2024 uzatvorená v zhode s ust. § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. (ďalej aj „zákon č. 474/2005 Z. z.“), § 8a zákona č. 523/2004 Z
0379/FI/2024
2 500,00 € Bohemia ry - Spoločnosť pre Českú, Moravskú a Slovenskú kultúru vo Fínsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08761-Z
SPO-V04-08761-Z
19 000,00 € Pavol Duda Slovenská agentúra životného prostredia
24. Júl 2024
Zmluva o dielo
2024143
150,00 € Mgr. Michaela Škodová Novohradské osvetové stredisko
24. Júl 2024
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051T477-511/512-28 zo dňa 23.03.2020
1102/2024
357 321,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MAS Agroprameň
24. Júl 2024
Príkazná zmluva
182/2024-2060-4223-92
850,00 € Jolanda Modic Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0141
APVV-23-0141
178 221,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/16/26
752/2024
20,00 € Mesto Sereď Matilda Šipošová
24. Júl 2024
NZ HM 5/1061 jednohrob TV
1429/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Jozef Schneider
24. Júl 2024
NZ HM 4/255 dvojhrob EVC
1430/2024
80,00 € Mestské služby mesta Trnava PhDr. Darina Paštéková
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 084KE610007
084KE610007
246 527,83 € Lesy obce Nálepkovo s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoji a vytvorení novej webovej stránky ÚĽUV
332/2024
0,00 € Altamira Softworks, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Júl 2024
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu
316/2024
100,00 € Rudolf Baranovič Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. Júl 2024
Mandátna zmluva č.03/2024
INE065/2024
13 975,00 € MAPRO- Ing. Mažár Jozef Univerzita J. Selyeho
24. Júl 2024
Dodatok č. 8/2024 - J. Kertész
48/2024
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
24. Júl 2024
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU
104/2024
1 846,32 € Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Sobrance
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 190/2024-5/1.2.1
7 000,00 € Michaela Hošková Audiovizuálny fond
24. Júl 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-130/2024/Hubová/7596-04/0920/DPP
103,13 € Anna Kútniková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0234
APVV-23-0234
169 178,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/04/054/59
11 397,12 € wolfcraft SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda