Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
424/2016
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Renáta Hanesová
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
425/2016
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Renáta Hanesová
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
291/2023
17,00 € Obec Bajč Mária Seifertová
25. September 2023
Nájomná zmluva - prenájom - časť pozemku parc. C KN č. 2454/1 o výmere 253 m2, k. ú. Terasa
2023002053
1,00 € Guman Peter Mesto Košice
25. September 2023
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY MEDZI PRIJÍMATEĽOM GRANTU ERASMUS+ A ÚČASTNÍKOM MOBILITY
2023-1-SK01-KA121-VET-000118822
0,00 € Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Daniel Petráš
25. September 2023
Darovacia zmluva
042023
0,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Krosnianska 2, Košice Základná škola, Krosnianska 2, Košice
25. September 2023
Zmluva o dielo č. 04/2023
Zmluva o dielo č. 04/2023
4 331,74 € Katarína Klopčeková, SERVIS ZELENE Obec Cigeľ
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16 2023
57,00 € Základná škola Športový klub stolného tenisu Humenné, OZ
25. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 804/2023 - zaistenie kompletnej správy, údržby a prevádzky výmenníkovej stanice -budova Mestského úradu a plynovej kotolne - budova Mestskej radnice v Žiline
804/2023
7 287,84 € TALUX, s. r. o. Mesto Žilina
25. September 2023
Trénerská zmluva
38/2023
130,00 € Martin Matejčík MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
25. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
322/2023
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Veronika Kondeková
25. September 2023
Poistná zmluva
6/2023
79,81 € Union poisťovňa,a.s. Špeciálna základná škola, Veľký Krtíš
25. September 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 08/2023
MAD 108/2023-1385/2023
40,00 € Obec Mad Bartalos Július
25. September 2023
Darovacia zmluva 64/2023
D 64/2023
336,60 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
25. September 2023
Nájomná zmluva č. 266/2023 o nájme hrobového miesta
266/2023
0,00 € Stanislava Kunová, Malinová 212, 972 13 Malinová Obec Malinová
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2020/BC00/2023
0,00 € R&R REAL Trade Group, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva č. 2023/0484 o poskytnutí dotácie
2023/0484
800,00 € Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj
25. September 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
1015/2023
0,00 € Občianske združenie Tulák Mesto Sereď
25. September 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
11.bVzSNR–35–247/2023
36,00 € PhDr. Rastislav KENTOŠ Ministerstvo obrany SR
25. September 2023
Havária - Porucha 2ks miešadiel denitrifikačnej nádrže ČOV Holíč
ZOD/856/2023/BVS
15 465,60 € FERRMONT, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.