Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2016
Rámcová dohoda
Z201618646_Z
Zrušená
18 750,00 € ZNALEX, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. August 2016
Zmluva o dielo
Z201619009_Z
Zrušená
4,20 € ZNAČKY, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
1. August 2019
Kúpna zmluva
Z201923633_Z
Zrušená
670,00 € ZLINER s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
27. September 2017
Kúpna zmluva
Z201748219_Z
Zrušená
228,00 € ZILLION quadrate, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
28. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201925688_Z
Zrušená
139 800,00 € ZET dip s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
5. August 2016
Kúpna zmluva
Z201619404_Z
Zrušená
124,80 € ZENA-R Slovakia, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201754863_Z
Zrušená
14,99 € Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. December 2018
Zmluva o dielo
Z201856502_Z - stiahnutá
Zrušená
399,00 € Zeleninárska s.r.o. Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729898_Z
Zrušená
882 425,00 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
12. December 2019
Zmluva o dielo č. 2017
2017
Zrušená
5 061 873,09 € Združenie PSJ - STRABAG - Teplárenská Trnavská teplárenská, a.s.
12. December 2019
Zmluva o dielo
ZoD č. 2017
Zrušená
2 410 046,88 € Združenie PSJ - STRABAG - Teplárenská Trnavská teplárenská, a.s.
30. Máj 2022
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
44/22/ZoD
Zrušená
6 596 700,60 € Združenie ČOV Levoča Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2015
Zmluva o dielo
Z201525436_Z
Zrušená
4 796,40 € ZAPHIR s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
1. Apríl 2016
Zmluva o dielo
Z20167249_Z
Zrušená
73 992,00 € ZAPHIR s.r.o. Obec Šamudovce
30. December 2021
Rámcová dohoda
Z202124495_Z
Zrušená
160 052,74 € Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
5. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201841564_Z
Zrušená
95 000,00 € Z + M servis a. s. Mesto Komárno
26. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20206076_Z
Zrušená
7 800,00 € Z + M servis a. s. Fakultná nemocnica Trenčín
15. Február 2019
Kúpna zmluva
Z20194201_Z
Zrušená
1 498,02 € Z + M servis a. s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201826267_Z
Zrušená
12 239,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13. September 2019
Kúpna zmluva
Z201927419_Z
Zrušená
2 280,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. MŠK Púchov s.r.o.