Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201511531_Z
Zrušená
5,88 € ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
8. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202011576_Z
Zrušená
119,90 € Želmíra Juhászová - SPEKTRUM BB Technická univerzita vo Zvolene
29. Február 2016
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 106060871-1-2015 -ZNB
106060871-1-2015
Zrušená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Rudolf Tomko
17. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20165663_Z
Zrušená
65 670,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
13. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202015303_Z
Zrušená
979,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
3. Máj 2017
Kúpna zmluva
Z201719885_Z
Zrušená
559,90 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
25. September 2017
Kúpna zmluva
Z201747627_Z
Zrušená
18 512,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
25. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201823036_Z
Zrušená
62 000,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Obec Zborov nad Bystricou
16. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202015851_Z
Zrušená
4 860,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
3. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202014160_Z
Zrušená
21 429,60 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
28. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20169783_Z
Zrušená
16 999,81 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. September 2015
Kúpna zmluva
Z201525687_Z
Zrušená
33 500,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. November 2015
Zmluva o dielo
Z201536059_Z
Zrušená
67 500,00 € ZUS servis s.r.o. Obec Bobrovník
27. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201842164_Z
Zrušená
186 000,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117213_Z
Zrušená
65 112,00 € ZSE Energia, a.s. AD HOC Malacky
21. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-001
IROP-CLLD-R026-512-007-001
Zrušená
21 046,38 € ZOS, ZPS Markétka, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
22. August 2017
Kúpna zmluva
Z201740944_Z
Zrušená
24 499,00 € ZORA - MIMEX servis, s.r.o. Obec Nová Kelča
28. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20178304_Z
Zrušená
19 798,80 € Zoltán Berner Technické služby mesta Prešov a.s.
13. Október 2017
Rámcová dohoda
Z201752090_Z
Zrušená
145 800,00 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523345_Z
Zrušená
94 800,00 € ZOLS s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín