Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Júl
2013
Kúpna zmluva, zastavané plochy a nádvoria
KE10/4-8/2013/1009012-Kzp
Zrušená
2 304,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
2.
Júl
2013
Kúpna zmluva, zastavané plochy a nádvoria
KE10/4-9/2013/1009012-Kzp
Zrušená
2 838,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
2.
Júl
2013
Kúpna zmluva, zastavané plochy a nádvoria
KE10/4-10/2013/1009012-Kzp
Zrušená
1 930,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
2.
Júl
2013
Kúpna zmluva, pozemok
KE10/4-7/2013/1009012-Kzp
Zrušená
3 519,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
23.
Máj
2016
Darovacia zmluva
882/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
25.
Máj
2016
Darovacia zmluva
945/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola
13.
Máj
2016
Darovacia zmluva
673/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola
7.
Jún
2016
Darovacia zmluva
1371/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola
17.
Máj
2016
Darovacia zmluva
729/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola internátna
26.
Máj
2016
Darovacia zmluva
1037/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
17.
Máj
2016
Darovacia zmluva
737/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
19.
Máj
2016
Darovacia zmluva
800/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola internátna
22.
Máj
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
2ESF/2015
Zrušená
379 197,33 € Comm, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí služieb 01/2020
Zmluva o poskytnutí služieb 01/2020
Zrušená
3 850,00 € Pinkfreedom s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen
7.
November
2015
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
08122014
Zrušená
0,00 € Andrea Mrázová - OBCHOD Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
1.
Február
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F745
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F745
Zrušená
118 171,24 € ISO Authority, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
Marec
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121
VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121
Zrušená
150 084,19 € 99 digital, s.r.o. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
Júl
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C386
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C386
Zrušená
1 031 992,20 € PPS Development s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
December
2019
Zmluva o dielo č. 2017
2017
Zrušená
5 061 873,09 € Združenie PSJ - STRABAG - Teplárenská Trnavská teplárenská, a.s.
18.
September
2018
Zmluva o postúpení práv a povinností a kúpna zmluva
20180027
Zrušená
35 910,00 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.