Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534304_Z
Zrušená
949,90 € Cread Studio, s. r. o. "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
11. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511115_Z
Zrušená
7 800,00 € Energy Europe, SE "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
5. Január 2017
Kúpna zmluva
Z2017218_Z
Zrušená
10 401,00 € AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20166880_Z
Zrušená
10 800,00 € Asphere, a.s. "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28. September 2018
Rámcová dohoda
Z201840496_Z
Zrušená
1 800,00 € Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
16. November 2021
Rámcová dohoda
Z202120970_Z
Zrušená
13 469,00 € CHRIEN, spol. s r.o. "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
23. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201530660_Z
Zrušená
11 990,00 € GAVINA, s.r.o. "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov
13. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816251_Z
Zrušená
1 999,00 € Vitizon Crowell, spol. s r.o. "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
21. December 2017
Rámcová dohoda
Z201769396_Z
Zrušená
8 599,00 € Čifárska pekáreň - RT, s.r.o. "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736120_Z
Zrušená
155 000,00 € JRK Slovensko s.r.o. "MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí
16. December 2016
Kúpna zmluva
Z201646868_Z
Zrušená
7 549,50 € Educas s.r.o. "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
12. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534547_Z
Zrušená
40 560,00 € BASCO SK, s.r.o. "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
12. Apríl 2019
Kúpna zmluva
Z201912241_Z
Zrušená
129 999,00 € Star Design, s.r.o. "Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu"
29. Jún 2018
Zmluva o dielo
Z201826885_Z
Zrušená
98 760,00 € Lime Rock Investment s.r.o. 99 digital, s.r.o.
16. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_34/2018
IVES_ZM_R-34-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice A4 economy s.r.o.
16. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117213_Z
Zrušená
65 112,00 € ZSE Energia, a.s. AD HOC Malacky
21. November 2016
Kúpna zmluva
Z201639850_Z
Zrušená
39 600,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20156552_Z
Zrušená
5 750,00 € TENDER & Development, s. r. o. AGNITIO
9. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20156553_Z
Zrušená
5 220,00 € MS consulting - obchodné poradenstvo s.r.o. AGNITIO
9. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20156554_Z
Zrušená
5 388,00 € MS consulting - obchodné poradenstvo s.r.o. AGNITIO