Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211104_Z
Zrušená
7 095,00 € TRADENET s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211109_Z
Zrušená
8 900,00 € STORAGE, s. r. o. Centrum sociálnych služieb - LIPA
5. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210712_Z
Zrušená
15 950,00 € KOVONAX TRADE s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DEMY
4. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210703_Z
Zrušená
8 760,00 € ČECHOVO SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210446_Z
Zrušená
768,00 € ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210344_Z
Zrušená
13 950,00 € ALINEA s.r.o. Mesto Michalovce
27. September 2022
Rámcová dohoda
Z202210458_Z
Zrušená
2 780,00 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210348_Z
Zrušená
17 998,41 € MONT GATE s.r.o. SEZO-Spiš, združenie obcí
26. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229726_Z
Zrušená
212 400,00 € EXIMA, spol. s r. o. Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
22. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202210177_Z
Zrušená
24,00 € Vlastimil Šiška LESTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210152_Z
Zrušená
3 976,80 € Ib-elektro s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20. September 2022
Rámcová dohoda
Z202210030_Z
Zrušená
18 099,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
16. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229904_Z
Zrušená
151 793,30 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Štiavnik
6. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229578_Z
Zrušená
2 080,00 € GIEGO s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20229586_Z
Zrušená
23 989,00 € Peter Mánik MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. September 2022
Rámcová dohoda
Z20229443_Z
Zrušená
4 015,20 € KORAKO plus, s. r. o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. September 2022
Rámcová dohoda
Z20229444_Z
Zrušená
828,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. September 2022
Zmluva o dielo
Z20228872_Z
Zrušená
23 459,06 € RIZNER s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5. September 2022
Zmluva o dielo
Z20229132_Z
Zrušená
1 767,60 € BETA - CARS, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229065_Z
Zrušená
1,20 € Detes s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach