Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2016
Rámcová dohoda
Z201641460_Z
Zrušená
24 000,00 € Vassal EKO, s. r. o. EKO - podnik VPS
29. Máj 2018
Rámcová dohoda
Z201822833_Z
Zrušená
37 400,00 € Vassal EKO, s. r. o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
28. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520346_Z
Zrušená
17 944,80 € VAREZ INTERIER, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2. November 2020
Kúpna zmluva
Z202027788_Z
Zrušená
1 049,00 € VAPECO s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
23. Február 2018
Kúpna zmluva
Z20187719_Z
Zrušená
1 330,00 € VAMEL Meditec s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DEMY
14. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201727129_Z
Zrušená
5 700,00 € VAMEL Meditec s.r.o. Centrum sociálnych služieb TAU
3. September 2021
Kúpna zmluva
Z202117921_Z
Zrušená
3 554,00 € Valivé ložiská P & M, s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
25. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20163786_Z
Zrušená
102 000,00 € VAAT, spol. s r.o. Obec Buglovce
22. September 2020
Kúpna zmluva
Z202022759_Z
Zrušená
127,80 € V.P.F. MEDIUM s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520862_Z
Zrušená
42 473,69 € V-Elektra Slovakia, a.s. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
21. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016642_Z
Zrušená
568,00 € V-bit, spol.s.r.o. Okresný súd Bratislava II
31. Júl 2017
Zmluva o dielo
Z201736191_Z
Zrušená
420 000,00 € V + V STAVINVEST, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
21. Marec 2018
Kúpna zmluva
Z201812387_Z
Zrušená
82 410,00 € UVEA MEDIKLINIK, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
13. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201848874_Z
Zrušená
230,40 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201612310_Z
Zrušená
6 599,00 € URBANSTAU s.r.o. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
16. Január 2017
Kúpna zmluva
Z201648334_Z
Zrušená
124 789,20 € URBANSTAU s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Marec 2018
Zmluva o dielo
Z201812723_Z
Zrušená
32 900,00 € URBAN TRENDS - SK, s. r. o. ISO Authority, s.r.o.
7. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011N352
Zrušená
1 363 891,40 € Úrad pre verejné obstarávanie Sekcia európskych programov
22. Júl 2016
Zmluva o ubytovaní
232/2016
Zrušená
594,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR JUDr.Michaela Bačová
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071V393
Z311071V393
Zrušená
5 432 222,30 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky