Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2021
Rámcová dohoda
Z202124865_Z
Zrušená
14 896,00 € VICOM s.r.o. Slovenské národné divadlo
27. Jún 2017
Rámcová dohoda
Z201728129_Z
Zrušená
1 999,00 € VICOM s.r.o. Národný onkologický ústav
15. Máj 2018
Rámcová dohoda
Z201821142_Z
Zrušená
9 380,00 € VICOM s.r.o. Výskumná agentúra
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20236221_Z
Zrušená
5 425,00 € VHM Corp s. r. o. Slovenské národné divadlo
28. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201615808_Z
Zrušená
12 348,00 € VF, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201616344_Z
Zrušená
3 600,00 € Vespas, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
3. Máj 2019
Zmluva o dielo
Z201914316_Z
Zrušená
19 499,99 € Verve s. r. o. Mestská časť Bratislava - Dúbravka
6. Máj 2019
Zmluva o dielo
Z201914374_Z
Zrušená
13 240,00 € Verve s. r. o. Mestská časť Bratislava - Dúbravka
18. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201541913_Z
Zrušená
17 998,80 € Verin Consulting s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20209314_Z
Zrušená
23 878,80 € VEREX-ELTO, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8. December 2015
Kúpna zmluva
Z201539760_Z
Zrušená
16 798,80 € VEREX ŽILINA, a.s. Stredisko sociálnej starostlivosti
19. Február 2019
Kúpna zmluva
Z20194846_Z
Zrušená
54 490,00 € VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. Obec Košúty
28. Február 2019
Kúpna zmluva
Z20196383_Z
Zrušená
60 000,00 € VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. Obec Kamenec pod Vtáčnikom
9. November 2015
Zmluva o dielo
Z201533830_Z
Zrušená
5 520,00 € VENRON, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
3. Jún 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácií softwarových aplikácií
17/2013
Zrušená
741,60 € Vema, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q178-511-002-005
Zrušená
179 126,05 € Veľká Havrania, s.r.o. Miestna akčná skupina Terchovská dolina
16. November 2018
Kúpna zmluva
Z201849925_Z
Zrušená
11 200,00 € VELCON spol.s r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201935566_Z
Zrušená
53 998,80 € VEKAM Security s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
24. Apríl 2017
Rámcová dohoda
Z201718371_Z
Zrušená
13 188,00 € VegaTop, s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
5. Apríl 2017
Rámcová dohoda
Z201715249_Z
Zrušená
7 400,00 € VegaTop, s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca