Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201612310_Z
Zrušená
6 599,00 € URBANSTAU s.r.o. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
16. Január 2017
Kúpna zmluva
Z201648334_Z
Zrušená
124 789,20 € URBANSTAU s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Marec 2018
Zmluva o dielo
Z201812723_Z
Zrušená
32 900,00 € URBAN TRENDS - SK, s. r. o. ISO Authority, s.r.o.
7. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011N352
Zrušená
1 363 891,40 € Úrad pre verejné obstarávanie Sekcia európskych programov
22. Júl 2016
Zmluva o ubytovaní
232/2016
Zrušená
594,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR JUDr.Michaela Bačová
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071V393
Z311071V393
Zrušená
5 432 222,30 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
4. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V393 zo dňa 02. septembra 2019
907/2019
Zrušená
5 432 222,30 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
16. Február 2021
Rámcová dohoda
Z20212255_Z
Zrušená
187 248,70 € Up Slovensko, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
18. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213562_Z
Zrušená
14 734,90 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Moldava nad Bodvou
28. December 2021
Rámcová dohoda
Z202124447_Z
Zrušená
81 119,23 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Hlohovec
1. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211178_Z
Zrušená
27 997,20 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2021
Rámcová dohoda
Z202113189_Z
Zrušená
9 021,60 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
12. December 2016
Kúpna zmluva
Z201645626_Z
Zrušená
54 839,99 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201531873_Z
Zrušená
27 541,44 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512673_Z
Zrušená
28 538,66 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
22. September 2016
Kúpna zmluva
Z201626811_Z
Zrušená
4 886,40 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. August 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201621557_Z
Zrušená
118 920,00 € United Lease Group, s. r. o. SZRB Asset Management, a.s.
12. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20162536_Z
Zrušená
132 000,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Obec Malá Domaša
23. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20163463_Z
Zrušená
124 327,20 € Unistav Teplička, s. r. o. Obec Trsťany
22. Apríl 2016
Zmluva o dielo
Z20168501_Z
Zrušená
53 548,80 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Nové Zámky