Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20173214_Z
Zrušená
492,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25. Január 2018
Kúpna zmluva
Z20182306_Z
Zrušená
191,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
12. December 2016
Kúpna zmluva
Z201645926_Z
Zrušená
315,84 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
27. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201915960_Z
Zrušená
1 520,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
19. Apríl 2021
Kúpna zmluva
Z20217108_Z
Zrušená
3 117,60 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
29. November 2021
Kúpna zmluva
Z202122413_Z
Zrušená
290,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119396_Z
Zrušená
1 995,06 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
4. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828005_Z
Zrušená
448,80 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201824094_Z
Zrušená
1 420,80 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201725792_Z
Zrušená
361,20 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
5. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201725796_Z
Zrušená
180,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
12. Apríl 2018
Rámcová dohoda
Z201813450_Z
Zrušená
5 997,60 € YSC, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
14. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
2019/200/E/7/152
Zrušená
0,00 € Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. Trnavská teplárenská, a.s.
19. Jún 2020
Zmluva o vytvorení webového sídla a súvisiacich službách SAMRS/298/1797/2020
109/6/2020-SAMRS
Zrušená
22 200,00 € Young Heads s. r. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021997_Z
Zrušená
750,00 € YELLOW Košice s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z202010186_Z
Zrušená
3 820,00 € Xtreme.sk s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2016
Zmluva o dielo
Z201648305_Z
Zrušená
62 250,00 € XPerformance s. r. o. Správa telovýchovných zariadeni
3. Január 2018
Kúpna zmluva
Z201769381_Z
Zrušená
36 000,00 € Xepap, spol. s r. o. Mesto Žilina
6. August 2018
Rámcová dohoda
Z201832319_Z
Zrušená
12 600,00 € Xepap, spol. s r. o. Záchranná služba Košice
19. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201611710_Z
Zrušená
2 274,96 € Xepap, spol. s r. o. Mesto Žilina