Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201611710_Z
Zrušená
2 274,96 € Xepap, spol. s r. o. Mesto Žilina
25. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2016767_Z
Zrušená
14 499,00 € Xepap, spol. s r. o. Mesto Martin
30. November 2018
Rámcová dohoda
Z201852245_Z
Zrušená
23 158,80 € Xepap, spol. s r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119513_Z
Zrušená
71 640,00 € Xepap, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Január 2016
Rámcová dohoda
Z2016470_Z
Zrušená
9 499,85 € Xepap, spol. s r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. November 2020
Rámcová dohoda
Z202028573_Z
Zrušená
47 800,00 € Xepap, spol. s r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15. Január 2015
Rámcová zmluva
DNS-2015-1-4
Zrušená
19 990,00 € X print s.r.o. Divadlo Nová scéna
22. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844238_Z
Zrušená
113 498,00 € X logistics, s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219299_Z
Zrušená
151 240,00 € X logistics, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
24. Február 2020
Kúpna zmluva
Z20203361_Z
Zrušená
4 138,80 € X logistics, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219372_Z
Zrušená
129 525,60 € X logistics, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201845194_Z
Zrušená
299,99 € X logistics, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. August 2016
Kúpna zmluva
Z201619578_Z
Zrušená
1 099,99 € WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
19. August 2019
Kúpna zmluva
Z201924963_Z
Zrušená
5 840,00 € WoodX, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-055/2007
85/2015
Zrušená
3 662,29 € Wolters Kluwer s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201729911_Z
Zrušená
10 310,00 € WINTOPERK, s.r.o. Záchranná služba Košice
26. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227894_Z
Zrušená
4 662,00 € WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Záchranná služba Košice
11. Júl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201616839_Z
Zrušená
19 980,00 € WINGS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2016
Kúpna zmluva
Z201642946_Z
Zrušená
9 868,80 € WINCOR NIXDORF s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29. Apríl 2021
Zmluva č. 2021/222 – Výškové vybavenie pre pilotov lietadiel L-39 a MiG-29
6200002928
Zrušená
123 720,00 € WILLING, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR