Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2020
Zmluva o vytvorení webového sídla a súvisiacich službách SAMRS/298/1797/2020
109/6/2020-SAMRS
Zrušená
22 200,00 € Young Heads s. r. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021997_Z
Zrušená
750,00 € YELLOW Košice s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z202010186_Z
Zrušená
3 820,00 € Xtreme.sk s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2016
Zmluva o dielo
Z201648305_Z
Zrušená
62 250,00 € XPerformance s. r. o. Správa telovýchovných zariadeni
3. Január 2018
Kúpna zmluva
Z201769381_Z
Zrušená
36 000,00 € Xepap, spol. s r. o. Mesto Žilina
6. August 2018
Rámcová dohoda
Z201832319_Z
Zrušená
12 600,00 € Xepap, spol. s r. o. Záchranná služba Košice
19. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201611710_Z
Zrušená
2 274,96 € Xepap, spol. s r. o. Mesto Žilina
25. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2016767_Z
Zrušená
14 499,00 € Xepap, spol. s r. o. Mesto Martin
30. November 2018
Rámcová dohoda
Z201852245_Z
Zrušená
23 158,80 € Xepap, spol. s r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119513_Z
Zrušená
71 640,00 € Xepap, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Január 2016
Rámcová dohoda
Z2016470_Z
Zrušená
9 499,85 € Xepap, spol. s r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231788_Z
Zrušená
43 563,00 € Xepap, spol. s r. o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13. November 2020
Rámcová dohoda
Z202028573_Z
Zrušená
47 800,00 € Xepap, spol. s r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15. Január 2015
Rámcová zmluva
DNS-2015-1-4
Zrušená
19 990,00 € X print s.r.o. Divadlo Nová scéna
22. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844238_Z
Zrušená
113 498,00 € X logistics, s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219299_Z
Zrušená
151 240,00 € X logistics, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
24. Február 2020
Kúpna zmluva
Z20203361_Z
Zrušená
4 138,80 € X logistics, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219372_Z
Zrušená
129 525,60 € X logistics, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201845194_Z
Zrušená
299,99 € X logistics, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. August 2016
Kúpna zmluva
Z201619578_Z
Zrušená
1 099,99 € WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva