Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512689_Z
Zrušená
4 750,00 € Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
17. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201611598_Z
Zrušená
14 627,00 € Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.
15. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20165464_Z
Zrušená
3 276,00 € Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
27. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20169620_Z
Zrušená
8 684,88 € Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Október 2016
Rámcová dohoda
Z201631555_Z
Zrušená
8 481,60 € Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117613_Z
Zrušená
7 999,00 € VWR International s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
7. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z202114246_Z
Zrušená
2 211,00 € VWR International s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
29. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201531718_Z
Zrušená
17 220,00 € VV MIX, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118521_Z
Zrušená
432,00 € VT-HADICE & PLAST s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
30. August 2017
Kúpna zmluva
Z201742141_Z
Zrušená
997,00 € VRBATA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20226545_Z
Zrušená
349,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11. Február 2022
Kúpna zmluva
Z2022866_Z
Zrušená
4 788,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. November 2021
Kúpna zmluva
Z202123437_Z
Zrušená
317,90 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
15. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119501_Z
Zrušená
1 749,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23. Február 2022
Kúpna zmluva
Z20221294_Z
Zrušená
4 989,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228352_Z
Zrušená
1 001,94 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228363_Z
Zrušená
8 856,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20225322_Z
Zrušená
1 200,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20222404_Z
Zrušená
17 770,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224271_Z
Zrušená
14 900,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky