Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2017
Kúpna zmluva
Z201742141_Z
Zrušená
997,00 € VRBATA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20226545_Z
Zrušená
349,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11. Február 2022
Kúpna zmluva
Z2022866_Z
Zrušená
4 788,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. November 2021
Kúpna zmluva
Z202123437_Z
Zrušená
317,90 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
15. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119501_Z
Zrušená
1 749,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23. Február 2022
Kúpna zmluva
Z20221294_Z
Zrušená
4 989,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
21. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213865_Z
Zrušená
955,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Centrum sociálnych služieb - AVE
15. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228352_Z
Zrušená
1 001,94 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228363_Z
Zrušená
8 856,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20225322_Z
Zrušená
1 200,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20222404_Z
Zrušená
17 770,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224271_Z
Zrušená
14 900,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20226944_Z
Zrušená
4 056,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224817_Z
Zrušená
4 158,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20225452_Z
Zrušená
16 054,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2. Október 2017
Rámcová dohoda
Z201749289_Z
Zrušená
11 398,80 € VOLITA+, s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
29. September 2017
Kúpna zmluva
Z201748718_Z
Zrušená
2 790,00 € VOLITA+, s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
21. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201925272_Z
Zrušená
3 000,00 € Vlastimil Šiška LESTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
3. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836316_Z
Zrušená
23 988,00 € Vlastimil Šiška LESTECH Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
22. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202210177_Z
Zrušená
24,00 € Vlastimil Šiška LESTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky