Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2019
Kúpna zmluva
Z201924010_Z
Zrušená
370,00 € Vladimír Janičina ELKO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201929479_Z
Zrušená
94,99 € Vladimír Janičina ELKO Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
27. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202026826_Z
Zrušená
119,00 € Vladimír Janičina ELKO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233447_Z
Zrušená
22 400,00 € Vladimír Janičina ELKO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237720_Z
Zrušená
1 760,00 € Vladimír Janičina ELKO Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10. Máj 2017
Kúpna zmluva
Z201721172_Z
Zrušená
3 000,00 € VKS ELTO s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1. December 2017
Kúpna zmluva
Z201762926_Z
Zrušená
1 979,00 € Vitizon Crowell, spol. s r.o. Mesto Žilina
13. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816251_Z
Zrušená
1 999,00 € Vitizon Crowell, spol. s r.o. "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
11. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828781_Z
Zrušená
8 398,80 € Vitizon Crowell, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
18. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828900_Z
Zrušená
12 700,00 € Vitizon Crowell, spol. s r.o. Obec Zborov nad Bystricou
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523465_Z
Zrušená
203 976,00 € VITAMED.SK s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523466_Z
Zrušená
244 560,00 € VITAMED.SK s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
7. November 2022
Kúpna zmluva
Z202212829_Z
Zrušená
7 999,00 € VIRTUS s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219618_Z
Zrušená
16 798,80 € VIRTUS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210694_Z
Zrušená
5 000,00 € VIRTUS s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733603_Z
Zrušená
168,00 € VILLA MARKET s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. Február 2020
Kúpna zmluva
Z20202517_Z
Zrušená
369,00 € VILLA MARKET s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033331_Z
Zrušená
8 280,00 € VILLA MARKET s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
23. Február 2021
Rámcová dohoda
Z20212888_Z
Zrušená
6 499,00 € VILLA MARKET s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
28. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20203811_Z
Zrušená
235,00 € Viliam Turan TURANCAR Ekonomická univerzita v Bratislave