Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828900_Z
Zrušená
12 700,00 € Vitizon Crowell, spol. s r.o. Obec Zborov nad Bystricou
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523465_Z
Zrušená
203 976,00 € VITAMED.SK s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523466_Z
Zrušená
244 560,00 € VITAMED.SK s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
18. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219618_Z
Zrušená
16 798,80 € VIRTUS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210694_Z
Zrušená
5 000,00 € VIRTUS s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733603_Z
Zrušená
168,00 € VILLA MARKET s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. Február 2020
Kúpna zmluva
Z20202517_Z
Zrušená
369,00 € VILLA MARKET s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033331_Z
Zrušená
8 280,00 € VILLA MARKET s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
23. Február 2021
Rámcová dohoda
Z20212888_Z
Zrušená
6 499,00 € VILLA MARKET s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
28. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20203811_Z
Zrušená
235,00 € Viliam Turan TURANCAR Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20204755_Z
Zrušená
8 049,32 € Viliam Turan TURANCAR Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511020_Z
Zrušená
650,00 € Viliam Štafurik - RENTON Detský domov Žitavce
12. September 2016
Kúpna zmluva
Z201624638_Z
Zrušená
1 940,00 € Viera Szíkorová SANTECH Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
2. Máj 2017
Kúpna zmluva
Z201719581_Z
Zrušená
2 198,00 € Viera Szíkorová SANTECH Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
4. September 2017
Kúpna zmluva
Z201742609_Z
Zrušená
6 000,00 € Viera Szíkorová SANTECH Univerzitná nemocnica Bratislava
9. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20207197_Z
Zrušená
7 711,50 € Viera Szíkorová SANTECH Univerzitná nemocnica Bratislava
21. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20169111_Z
Zrušená
500,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Občianske združenie Odyseus
1. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211179_Z
Zrušená
30 800,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202113366_Z
Zrušená
28 940,64 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. August 2019
Kúpna zmluva
Z201925157_Z
Zrušená
780,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica