Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-011
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Vrbek Karin
5. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-098
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Veronika Slavkovská
5. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-086
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Tatiana Korimová
30. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-049
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Šimon Tóth
29. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-004
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Juraj Súdi
11. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201630587_Z
Zrušená
51,58 € DataStar s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
11. September 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201744823_Z
Zrušená
51,99 € skRASTer s.r.o. Zemplínske osvetové stredisko
27. November 2015
Kúpna zmluva
Z201537687_Z
Zrušená
55,00 € MIHI.sk, s.r.o. Krajská prokuratúra Trenčín
14. Október 2015
Zmluva o dielo
Z201528169_Z
Zrušená
56,40 € littlefinger, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rusovce
18. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202211467_Z
Zrušená
58,60 € VEDOS, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
3. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201526612_Z
Zrušená
60,00 € Ing.Ján Čurný PENZIÓN ROZÁLIA Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
1. Marec 2019
Kúpna zmluva
Z20196412_Z
Zrušená
63,90 € ITSK, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1. Február 2019
Kúpna zmluva
Z20193136_Z
Zrušená
64,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231285_Z
Zrušená
64,09 € LINDAX, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224467_Z
Zrušená
66,00 € ITSK, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
16. November 2017
Kúpna zmluva
Z201760903_Z
Zrušená
67,00 € Ing. Ladislav Ivanics IL - MED Technická univerzita vo Zvolene
25. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20205849_Z
Zrušená
69,00 € CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o. Technické služby mesta Humenné
8. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202024652_Z
Zrušená
69,99 € Ing. Iveta Janíková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228067_Z
Zrušená
70,00 € HygArt s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10. August 2016
Kúpna zmluva
Z201619443_Z
Zrušená
71,94 € LAPERR spol. s r.o. Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov