Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2016
Zmluva o dielo č. R_72/2016
IVES_ZM_R-72-2016_2016
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Borčice
13. Január 2014
Zmluva o dielo č. R_125/2013
IVES_ZM_R-125-2013_2013
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad
19. December 2014
Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Matej Faťun
CPBB_ZM_285-2014_2014
Zrušená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Matej Faťun , Martina Faťunová
22. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_15/2019
IVES_ZM_R-15-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Poproč
20. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému
OU-PO_ZM_OKR-17-2018_2018
Zrušená
0,00 € Občianske združenie Horská služba Čergov Okresný úrad v sídle kraja Prešov, odbor krízového riadenia
8. November 2016
Kúpna zmluva
Z201636979_Z
Zrušená
0,00 € GGFS s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
29. Máj 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. S22T700343 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZMB_53_2023
Zrušená
0,00 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
12. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_181/2019
IVES_ZM_R-181-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola
22. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_88/2020
IVES_ZM_R-88-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Budmerice
17. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_38/2020
IVES_ZM_R-38-2020_2021
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Dedačov
27. Február 2017
Zmluva o dielo č. R_11/2017
IVES_ZM_R-11-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_151/2018
IVES_ZM_R-151-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Národný ústav celoživotného vzdelávania
7. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_175/2019
IVES_ZM_R-175-2019_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
4. Január 2021
Rámcová poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9059803503
Zrušená
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
15. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_159/2017
IVES_ZM_R-159-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
9. Január 2017
Zmluva o dielo č. R_3/2017
IVES_ZM_R-3-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Základná umelecká škola
5. Máj 2016
Zmluva o dielo č. R_48/2016
IVES_ZM_R-48-2016_2016
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Senior dom Svida
14. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_28/2019
IVES_ZM_R-28-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Košice
30. Apríl 2015
Zmena ručiteľa - dodatok č.2
196043/2
Zrušená
0,00 € Jarmila Heldiová Fond na podporu vzdelávania
18. November 2013
Zmluva o dielo č. R_126/2013
IVES_ZM_R-126-2013_2013
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Základná škola s materskou školou Krásna Lúka