Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z202116093_Z
Zrušená
153 000,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Hencovce
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1140/2022
Zrušená
153 000,00 € Úrad vlády SR Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s.r.o. (výskumník: Gennady Chuiko, PhD.)
11. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202210660_Z
Zrušená
152 400,00 € OMES spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201815511_Z
Zrušená
152 300,00 € ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Obec Hencovce
28. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202016869_Z
Zrušená
152 200,00 € HELVET, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
10. November 2017
Kúpna zmluva
Z201743542_Z
Zrušená
151 810,00 € Dignitas, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229904_Z
Zrušená
151 793,30 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Štiavnik
27. November 2018
Kúpna zmluva
Z201851568_Z
Zrušená
151 700,00 € ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Mesto Dobšiná
8. August 2017
Kúpna zmluva
Z201733444_Z
Zrušená
151 681,00 € Marián Šupa Obec Čaklov
13. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201914738_Z
Zrušená
151 369,00 € KASON, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Január 2019
Kúpna zmluva
Z20191769_Z
Zrušená
151 250,00 € DEYMED Diagnostic s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219299_Z
Zrušená
151 240,00 € X logistics, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
17. September 2020
Kúpna zmluva
Z202022194_Z
Zrušená
151 235,48 € Mátl & Bula, spol. s r.o. Správa telovýchovných zariadeni
2. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202023980_Z
Zrušená
151 234,27 € Mátl & Bula, spol. s r.o. Správa telovýchovných zariadeni
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818064_Z
Zrušená
151 000,00 € Marián Šupa Obec Hajná Nová Ves
20. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119659_Z
Zrušená
150 160,00 € Boritech s.r.o. Mesto Michalovce
6. Marec 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121
VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121
Zrušená
150 084,19 € 99 digital, s.r.o. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10. Október 2016
Zmluva o dielo
Z201629875_Z
Zrušená
150 000,00 € ARM - ZA, s. r. o. Mesto Svidník
14. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854886_Z
Zrušená
149 990,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Bohunice
4. Marec 2022
Rámcová dohoda
Z20221255_Z
Zrušená
149 600,00 € LABO - SK, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach