Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Apríl
2016
Zmluva o dielo
Z20167955_Z
Zrušená
434 794,80 € Insomnium, s. r. o. Obec Vyšná Olšava
12.
Október
2018
Rámcová dohoda
Z201842840_Z
Zrušená
434 643,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Prešovská univerzita v Prešove
21.
Apríl
2017
Zmluva o dielo
Z201717989_Z
Zrušená
430 000,00 € HOLLSTAV, s. r. o. Mesto Nitra
9.
Apríl
2016
Zmluva o dielo
Z20167952_Z
Zrušená
424 680,00 € EUCOS SK s.r.o. Obec Kružlová
17.
August
2016
Zmluva o dielo
ÚVTOS-8-28/18-2016
Zrušená
421 295,50 € STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
31.
Júl
2017
Zmluva o dielo
Z201736191_Z
Zrušená
420 000,00 € V + V STAVINVEST, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
29.
Máj
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20209916_Z
Zrušená
420 000,00 € SEGURSA s. r. o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
16.
Február
2016
Zmluva o dielo
Z20162294_Z
Zrušená
415 999,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011L933
Zrušená
399 113,40 € TURTES KLUB Púchov, o. z. Sekcia európskych programov
31.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20167136_Z
Zrušená
393 300,00 € Insomnium, s. r. o. obec Vyšný Hrušov
30.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
20170024
Zrušená
890 000,00 € MAPLE & FISH s.r.o. MH Invest, s.r.o.
7.
Jún
2016
Kúpna zmluva
Z201613846_Z
Zrušená
388 363,20 € GC - trans s.r.o. Simea Piešťany, s.r.o.
22.
Máj
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
2ESF/2015
Zrušená
379 197,33 € Comm, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
3.
Júl
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202013628_Z
Zrušená
375 600,00 € ALL SECURITY, s. r. o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
31.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20167109_Z
Zrušená
371 509,20 € Insomnium, s. r. o. Obec Kručov
15.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z20189424_Z
Zrušená
370 800,00 € HYDREX, s.r.o. AGRO CS Slovakia, a.s.
15.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z20189425_Z
Zrušená
344 400,00 € Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki AGRO CS Slovakia, a.s.
9.
Apríl
2016
Zmluva o dielo
Z20167958_Z
Zrušená
339 697,20 € Insomnium, s. r. o. Obec Tisinec
21.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20166198_Z
Zrušená
322 300,24 € OB-BELSTAV, s.r.o. Obec Ivanovce
31.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20167107_Z
Zrušená
322 000,00 € IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Kolbovce