Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854887_Z - stiahnutá
Zrušená
124 100,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Veličná
9. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201814081_Z
Zrušená
124 000,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Vavrečka
10. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201914757_Z
Zrušená
123 756,00 € RIZNER s. r. o. Autopulz Lipany s.r.o.
29. Apríl 2021
Zmluva č. 2021/222 – Výškové vybavenie pre pilotov lietadiel L-39 a MiG-29
6200002928
Zrušená
123 720,00 € WILLING, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
26. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201923113_Z
Zrušená
123 200,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Mesto Kráľovský Chlmec
13. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222245_Z
Zrušená
123 199,00 € GASTMA, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. November 2017
Kúpna zmluva
Z201759334_Z
Zrušená
123 000,00 € EKOAUTO s.r.o. Bardejov Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. November 2020
Kúpna zmluva
Z202029511_Z
Zrušená
123 000,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Mesto Kráľovský Chlmec
16. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201614891_Z
Zrušená
122 927,58 € ENERGA Slovakia s. r. o. MBB a.s.
30. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627497_Z
Zrušená
122 902,00 € Narimex, spol. s r.o. Mesto Nové Zámky
2. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201749380_Z
Zrušená
122 400,00 € Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
21. November 2017
Rámcová dohoda
Z201761119_Z
Zrušená
122 280,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
31. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201714543_Z
Zrušená
121 808,99 € AGRATECH s.r.o. Mesto Hanušovce nad Topľou
22. Január 2021
Rámcová dohoda
Z2021636_Z
Zrušená
121 200,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
14. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733226_Z
Zrušená
121 121,00 € Lindák Rastislav - NILTEX Mesto Dolný Kubín
20. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119756_Z
Zrušená
120 748,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Obec Plaveč
21. December 2016
Kúpna zmluva
Z201647294_Z
Zrušená
120 600,00 € MURTEC s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24. Apríl 2017
Rámcová dohoda
Z201718187_Z
Zrušená
120 560,00 € TransMedica, s. r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
3. December 2018
Kúpna zmluva
Z201852297_Z
Zrušená
120 204,00 € MB SERVIS, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
5. Január 2016
Zmluva o dielo
Z201541981_Z
Zrušená
120 000,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Nižný Čaj