Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20161511_Z
Zrušená
129 911,76 € Sokol trade spol. s r.o. Obec Zemplínske Jastrabie
30. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201525463_Z
Zrušená
129 600,00 € Lavaton s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854661_Z
Zrušená
129 600,00 € Marián Šupa Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolia
25. Január 2016
Zmluva o dielo
Z2016863_Z
Zrušená
129 600,00 € Sokol trade spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20158394_Z
Zrušená
129 564,00 € ALA BAMA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20219372_Z
Zrušená
129 525,60 € X logistics, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818050_Z
Zrušená
129 500,00 € Marián Šupa Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolia
8. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164658_Z
Zrušená
129 423,60 € ELINSS, s. r. o. Obec Cabov
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
892/2022
Zrušená
129 240,00 € Úrad vlády SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (výskumník: Taras Verkholyak, PhD.)
21. Apríl 2021
Kúpna zmluva
Z20216953_Z
Zrušená
129 090,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
10. August 2018
Kúpna zmluva
Z201832086_Z
Zrušená
128 760,00 € TOMS-SK, s.r.o. Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
8. December 2016
Zmluva o dielo
Z201644121_Z
Zrušená
128 000,01 € HOLLSTAV, s. r. o. Obec Malá Tŕňa
3. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20206612_Z
Zrušená
127 900,00 € TEMPEST a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-511-001-005
IROP-CLLD-P942-511-001-005
Zrušená
127 000,00 € ART HOTEL,s.r.o. Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
6. Február 2020
Kúpna zmluva
Z20201899_Z
Zrušená
126 873,60 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Mesto Rožňava
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1190/2022
Zrušená
126 791,05 € Úrad vlády SR Vysoká škola bezpečnostného manažérstva M.M., n. o. Košice (výskumník: Prof. Igor Britchenko, DrSc.)
1. August 2019
Kúpna zmluva
Z201923704_Z
Zrušená
126 389,34 € ECOHolding s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
8. Január 2018
Kúpna zmluva
Z201836_Z
Zrušená
126 000,00 € SPORT SERVICE, s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
6. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201731927_Z
Zrušená
126 000,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Obec Rabča
29. Apríl 2019
Kúpna zmluva
Z201913755_Z
Zrušená
126 000,00 € STEBERG s.r.o. Obec Veľké Úľany