Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2017
Kúpna zmluva
Z201759334_Z
Zrušená
123 000,00 € EKOAUTO s.r.o. Bardejov Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. November 2020
Kúpna zmluva
Z202029511_Z
Zrušená
123 000,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Mesto Kráľovský Chlmec
16. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201614891_Z
Zrušená
122 927,58 € ENERGA Slovakia s. r. o. MBB a.s.
30. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627497_Z
Zrušená
122 902,00 € Narimex, spol. s r.o. Mesto Nové Zámky
2. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201749380_Z
Zrušená
122 400,00 € Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
21. November 2017
Rámcová dohoda
Z201761119_Z
Zrušená
122 280,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
31. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201714543_Z
Zrušená
121 808,99 € AGRATECH s.r.o. Mesto Hanušovce nad Topľou
22. Január 2021
Rámcová dohoda
Z2021636_Z
Zrušená
121 200,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
14. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733226_Z
Zrušená
121 121,00 € Lindák Rastislav - NILTEX Mesto Dolný Kubín
20. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119756_Z
Zrušená
120 748,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Obec Plaveč
21. December 2016
Kúpna zmluva
Z201647294_Z
Zrušená
120 600,00 € MURTEC s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24. Apríl 2017
Rámcová dohoda
Z201718187_Z
Zrušená
120 560,00 € TransMedica, s. r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
3. December 2018
Kúpna zmluva
Z201852297_Z
Zrušená
120 204,00 € MB SERVIS, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
5. Január 2016
Zmluva o dielo
Z201541981_Z
Zrušená
120 000,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Nižný Čaj
25. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229134_Z
Zrušená
120 000,00 € IJK - CONSULTING, s. r. o. Mesto Martin
17. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202012616_Z
Zrušená
120 000,00 € Sentosa s.r.o. Technické služby mesta Prešov a.s.
10. Jún 2016
Rámcová dohoda
Z201614249_Z
Zrušená
120 000,00 € BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. Záchranná služba Košice
2. Október 2020
Rámcová dohoda
Z202023968_Z
Zrušená
120 000,00 € MERKUR SLOVAKIA,s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Marec 2019
Rámcová dohoda
Z20198352_Z
Zrušená
119 999,99 € ITSK, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736175_Z
Zrušená
119 999,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom