Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1247/2022
Zrušená
118 800,00 € Úrad vlády SR Prešovská univerzita v Prešove (výskumník: Doc. Dr. Anatoliy Lisnyak, PhD.)
29. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201822297_Z
Zrušená
118 800,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Jún 2019
Kúpna zmluva
Z201917591_Z
Zrušená
118 800,00 € Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. September 2020
Rámcová dohoda
Z202022633_Z
Zrušená
118 740,00 € AGRA, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. August 2018
Kúpna zmluva
Z201835304_Z
Zrušená
118 500,00 € IPP Consulting, s.r.o. Združenie obcí - Čistý Liptov
1. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F745
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F745
Zrušená
118 171,24 € ISO Authority, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736163_Z
Zrušená
118 100,00 € Študio - 21 plus s.r.o. Obec Teplička nad Váhom
26. August 2020
Kúpna zmluva
Z202020288_Z
Zrušená
118 000,00 € Mátl & Bula, spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
14. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854884_Z
Zrušená
117 990,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Vasiľov
21. December 2018
Kúpna zmluva
Z201856381_Z
Zrušená
117 990,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Vasiľov
30. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201916296_Z
Zrušená
117 300,00 € ECOHolding s.r.o. Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov
7. November 2018
Rámcová dohoda
Z201847816_Z
Zrušená
117 200,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011L572
Z314011L572
Zrušená
117 060,46 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Sekcia európskych programov
16. Apríl 2021
Rámcová dohoda
Z20216676_Z
Zrušená
117 000,00 € HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
9. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201527355_Z
Zrušená
116 760,00 € Kvant spol. s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15. Marec 2019
Kúpna zmluva
Z20198348_Z
Zrušená
116 400,00 € GEPI s.r.o. Autopulz Lipany s.r.o.
3. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164208_Z
Zrušená
116 400,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Obec Egreš
21. November 2016
Kúpna zmluva
Z201639425_Z
Zrušená
116 400,00 € Energy Europe, SE SLUŽBA m.p. Stropkov
30. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202113509_Z
Zrušená
116 270,00 € CELEBRITY IT s. r. o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
16. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z20215836_Z
Zrušená
116 000,00 € TT Ice-snow s.r.o. Mesto Dolný Kubín