Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20162830_Z
Zrušená
107 759,95 € ELENIT, s.r.o. Obec Hontianska Vrbica
10. December 2019
Rámcová dohoda
Z201937169_Z
Zrušená
107 005,91 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736153_Z
Zrušená
107 000,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Višňové
17. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828500_Z
Zrušená
107 000,00 € IPP Consulting, s.r.o. Obec Štiavnik
24. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239977_Z
Zrušená
106 999,00 € LIsyst s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28. Január 2016
Zmluva o dielo
Z20161243_Z
Zrušená
106 900,00 € ASOS, s. r. o. Obec Ďačov
17. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733656_Z
Zrušená
106 699,00 € Lindák Rastislav - NILTEX Obec Svrčinovec
26. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201730277_Z
Zrušená
106 500,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Obec Zázrivá
23. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20166497_Z
Zrušená
106 200,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201823737_Z
Zrušená
106 079,99 € NON, s.r.o. Obec Príbelce
10. August 2016
Zmluva o dielo
Z201619778_Z
Zrušená
105 780,00 € GFCH spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
18. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20162998_Z
Zrušená
105 600,00 € Protect servis s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20206913_Z
Zrušená
105 433,20 € Stredoslovenská energetika, a. s. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
17. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834401_Z
Zrušená
104 700,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG
1. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164252_Z - stiahnutá
Zrušená
104 688,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Obec Sliepkovce
23. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20181088_Z
Zrušená
104 637,60 € PROPLUSCO Services spol.s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231766_Z
Zrušená
104 616,20 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834963_Z
Zrušená
104 532,00 € Tribiano s. r. o. Obec Krížovany
19. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844168_Z
Zrušená
104 500,00 € Ticket Systems s. r. o. Stredná odborná škola Jána Bocatia
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
48/2023
Zrušená
104 400,00 € Úrad vlády SR Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (výskumník: Stepan Zakarkhevich)