Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2016
Rámcová dohoda
Z201643246_Z
Zrušená
101 499,60 € REKOM - Košice s.r.o. Mestská časť Bratislava - Ružinov
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-V254-512-001-012
IROP-CLLD-V254-512-001-012
Zrušená
101 348,10 € Obec Belá nad Cirochou Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.
26. Január 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín "Mlieko, syry, mliečne a syrárske výrobky"
ÚVTOS-15/32-2021
Zrušená
101 289,22 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. November 2015
Kúpna zmluva
Z201536291_Z
Zrušená
101 000,00 € GGFS s.r.o. Mestské služby Nitra
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817688_Z
Zrušená
100 992,00 € Marián Šupa Obec Liptovská Lúžna
22. Máj 2019
Rámcová dohoda
Z201915710_Z
Zrušená
100 800,00 € DUBRA, s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201627879_Z
Zrušená
100 705,00 € CIMBAĽÁK s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201731048_Z
Zrušená
100 704,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Obec Novoť
12. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20214429_Z
Zrušená
100 680,00 € TradeMedical, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
11. Október 2021
Rámcová dohoda
Z202119781_Z
Zrušená
100 500,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834262_Z
Zrušená
100 499,00 € INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
10. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201732063_Z
Zrušená
100 225,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Belá
15. August 2018
Kúpna zmluva
Z201833797_Z
Zrušená
100 100,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Raslavice
18. August 2020
Rámcová dohoda
Z202018797_Z
Zrušená
100 000,00 € PharmaComp s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
30. November 2021
Kúpna zmluva
Z202122747_Z
Zrušená
100 000,00 € Explorea s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
5. Október 2020
Rámcová dohoda
Z202022449_Z
Zrušená
100 000,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164325_Z
Zrušená
99 999,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Višňov
5. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239166_Z
Zrušená
99 997,76 € ITSK, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241932_Z
Zrušená
99 980,00 € ADAMED, s.r.o. Záchranná služba Košice
5. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201750274_Z
Zrušená
99 960,00 € EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec