Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2020
Rámcová dohoda
Z20204346_Z
Zrušená
94 800,00 € PC SEMA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
1. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20161510_Z
Zrušená
94 800,00 € Stonewood, s.r.o. Obec Hrčeľ
20. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854957_Z
Zrušená
94 798,80 € P&PENDO s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-001
IROP-CLLD-Q575-511-001-001
Zrušená
94 797,44 € Benclean, s.r.o. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
25. Október 2016
Rámcová dohoda
Z201633735_Z
Zrušená
94 770,84 € ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
22. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202016169_Z
Zrušená
94 654,80 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20208289_Z
Zrušená
94 500,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Strážske
8. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X371-512-003-001/1
Zmluva IROP-CLLD-X371-512-003-001/1
Zrušená
94 416,41 € Mesto Sabinov Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
9. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202111507_Z
Zrušená
94 000,00 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
23. August 2021
Rámcová dohoda
Z202117029_Z
Zrušená
93 979,99 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
14. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20221366_Z
Zrušená
93 830,00 € Fair Facility SK s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z20169434_Z
Zrušená
93 500,00 € ANAMET Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
21. November 2019
Kúpna zmluva
Z201935139_Z
Zrušená
93 500,00 € IOPS, s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
11. Január 2016
Zmluva o dielo
Z201652_Z
Zrušená
93 499,20 € PEhAES, a.s. Obec Vlková
18. September 2015
Kúpna zmluva
Z201524139_Z
Zrušená
93 450,00 € Lindcare CZ s.r.o Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310492_Z
Zrušená
93 274,00 € OptiXs, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
16. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534911_Z
Zrušená
93 000,00 € GGFS s.r.o. Okresný súd Košice I
6. September 2016
Kúpna zmluva
Z201623644_Z
Zrušená
92 840,65 € HYDRO ROUTE PLANNING s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Jún 2019
Zmluva o dielo
Z201917967_Z
Zrušená
92 750,00 € Ing. Magdaléna Haranzová, PhD., - MAL-MIX Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
14. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838057_Z
Zrušená
92 720,00 € Energy green, s.r.o. Mesto Dobšiná