Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2019
Zmluva o dielo
Z201917967_Z
Zrušená
92 750,00 € Ing. Magdaléna Haranzová, PhD., - MAL-MIX Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
14. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838057_Z
Zrušená
92 720,00 € Energy green, s.r.o. Mesto Dobšiná
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-AMZ8-512-003-003
IROP-CLLD-AMZ8-512-003-003
Zrušená
91 565,22 € Mesto Hnúšťa Miestna akčná skupina MALOHONT
30. Január 2016
Zmluva o dielo
Z20161344_Z
Zrušená
91 520,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Iliašovce
14. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239101_Z
Zrušená
91 500,00 € Gratex International, a.s. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
21. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223019_Z
Zrušená
91 488,00 € HOBLO, spol. s r.o. Mesto Martin
8. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20167608_Z
Zrušená
91 144,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Obec Slivník
8. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20208677_Z
Zrušená
91 050,00 € Eco Auto s. r. o. Mesto Michalovce
17. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202012483_Z
Zrušená
91 050,00 € Eco Auto s. r. o. Mesto Michalovce
15. August 2018
Kúpna zmluva
Z201833640_Z
Zrušená
90 999,99 € SERVIS MDD s.r.o. Obec Vysoká pri Morave
11. Január 2016
Zmluva o dielo
Z201660_Z
Zrušená
90 960,00 € STAVBY Nitra, s.r.o. Obec Pakostov
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-007
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-007
Zrušená
90 909,09 € Tradície Kysúc, s.r.o. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
26. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201735575_Z
Zrušená
90 903,65 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Jakubov
19. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117016_Z
Zrušená
90 900,00 € TagriS s.r.o. Obec Hronské Kľačany
17. September 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
405/2017-2060-2200-L624
Zrušená
90 251,66 € Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. August 2018
Rámcová dohoda
Z201831136__Z
Zrušená
90 189,00 € DYNEX Servis spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
19. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201829509_Z
Zrušená
90 000,88 € SERVIS MDD s.r.o. Obec Lendak
5. Január 2017
Kúpna zmluva
Z201649401_Z
Zrušená
90 000,00 € AGRA, s.r.o. Obec Horná Poruba
11. Január 2016
Zmluva o dielo
Z201662_Z
Zrušená
90 000,00 € MG PROJECT s.r.o. Obec Vyšný Kazimír
3. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20232312_Z
Zrušená
89 999,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce