Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854641_Z
Zrušená
85 200,00 € Marián Šupa Obec Liešťany
20. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016455_Z
Zrušená
85 198,80 € POZANA MÄSO s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
20. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20205641_Z
Zrušená
85 000,00 € nanoTECH s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
25. November 2015
Kúpna zmluva
Z201536155_Z
Zrušená
85 000,00 € GGFS s.r.o. Okresný súd Námestovo
9. September 2016
Kúpna zmluva
Z201624580_Z
Zrušená
85 000,00 € ideata Europe, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20214066_Z
Zrušená
84 999,00 € Mária Šimonová Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
22. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201530609_Z
Zrušená
84 999,00 € PRADE s.r.o. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
4. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522291_Z
Zrušená
84 960,00 € AC energia s. r. o. KSP, s.r.o.
28. November 2017
Kúpna zmluva
Z201763314_Z
Zrušená
84 725,00 € Marián Šupa Obec Jalovec
8. August 2018
Kúpna zmluva
Z201832808_Z
Zrušená
84 500,00 € TTP consulting s.r.o. Obec Košúty
26. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20163889_Z
Zrušená
84 282,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Obec Vlača
6. September 2021
Kúpna zmluva
Z202117786_Z
Zrušená
84 000,00 € CYEB s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa
20. August 2018
Kúpna zmluva
Z201830386_Z
Zrušená
84 000,00 € IPP Consulting, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
8. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522771_Z
Zrušená
84 000,00 € MP spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201726546_Z
Zrušená
83 998,00 € ALRC, s.r.o. Obec Veľké Raškovce
16. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834122_Z
Zrušená
83 997,60 € HYCA s.r.o. Obec Margecany
6. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20165568_Z
Zrušená
83 988,00 € TATRA BOČIAR, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. August 2015
Zmluva o dielo
Z201521101_Z
Zrušená
83 400,00 € ColosseoEAS, a.s. Mesto Poprad
3. Apríl 2020
Rámcová dohoda
Z20206351_Z
Zrušená
83 399,50 € Linde Gas k.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
23. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201827077_Z
Zrušená
83 198,00 € Slavko Jurko - JS Agrotechnika Obec Kurov