Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2019
Kúpna zmluva
Z201934626_Z
Zrušená
259 499,00 € ALCASYS Slovakia, a.s. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET)
12. November 2019
Rámcová dohoda
Z201934033_Z
Zrušená
259 080,00 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-AMZ8-511-005-009
Zrušená
258 870,02 € Július Zajac Z a Z Miestna akčná skupina MALOHONT
29. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011M045
Z314011M045
Zrušená
257 248,60 € Ľudia v Tatrách Sekcia európskych programov
4. November 2019
Kúpna zmluva
Z201933123_Z
Zrušená
255 000,00 € ALCASYS Slovakia, a.s. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET)
16. September 2015
Zmluva o dielo
Z201523309_Z
Zrušená
255 000,00 € REKOM - Košice s.r.o. Obec Kravany
14. August 2018
Kúpna zmluva
Z201832734_Z
Zrušená
253 998,70 € Europe Media House s.r.o. Mikroregión Hlinické Pohronie
25. Október 2016
Zmluva o dielo
Z201633041_Z
Zrušená
253 000,00 € KONŠTRUKTA, spol. s r.o. Spojená škola
5. August 2021
Kúpna zmluva
Z202116616_Z
Zrušená
252 480,00 € AGROSERVIS spol. s r.o. Obec Zuberec
16. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228371_Z
Zrušená
251 500,00 € AGROBOR, s. r. o. Obec Zuberec
25. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201830695_Z
Zrušená
250 726,80 € AUTOKAROS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818578_Z
Zrušená
250 650,00 € Marián Šupa Obec Čereňany
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736201_Z
Zrušená
250 222,00 € JRK Slovensko s.r.o. Združenie obcí Čipčie
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817673_Z
Zrušená
249 980,00 € AGROSERVIS spol. s r.o. Obec Rabčice
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817686_Z
Zrušená
249 980,00 € AGROSERVIS spol. s r.o. Obec Zuberec
29. September 2017
Zmluva o dielo
Z201745038_Z
Zrušená
208 200,00 € RIÁMA-FIRST Kft. COMORRA SERVIS
26. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818580_Z
Zrušená
248 200,00 € Marián Šupa Obec Kanianka
14. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854882_Z
Zrušená
247 990,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Rabčice
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523466_Z
Zrušená
244 560,00 € VITAMED.SK s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512666_Z
Zrušená
243 600,00 € BASCO SK, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín