Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2019
Rámcová dohoda
Z201917190_Z
Zrušená
206 200,00 € SBL Europe, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
3. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z20179340_Z
Zrušená
205 993,00 € AGRA, s.r.o. Obec Dlhá nad Oravou
14. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20175599_Z
Zrušená
205 956,00 € Marko MT, s.r.o. Obec Dlhá nad Oravou
13. August 2018
Kúpna zmluva
Z201833510_Z
Zrušená
205 800,00 € ARMEA, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
4. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201629050_Z
Zrušená
205 207,20 € MOTORSTORE, s.r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
16. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228370_Z
Zrušená
204 960,00 € ETIKO s. r. o. Obec Pružina
6. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201731967_Z
Zrušená
204 500,00 € Marián Šupa Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
12. Február 2021
Rámcová dohoda
Z20211925_Z
Zrušená
204 000,00 € Sigrent s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523465_Z
Zrušená
203 976,00 € VITAMED.SK s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
7. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526917_Z
Zrušená
203 820,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Krompachy
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817693_Z
Zrušená
203 600,00 € AGRA, s.r.o. Obec Oravský Podzámok
17. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20176033_Z
Zrušená
203 127,48 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Mesto Poprad
1. August 2018
Kúpna zmluva
Z201831378_Z
Zrušená
202 900,00 € SERVIS MDD s.r.o. Združenie rozvoja cestovného ruchu "Čierna hora"
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512661_Z
Zrušená
202 800,00 € BASCO SK, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
4. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201819715_Z
Zrušená
202 776,00 € NIRA, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817860_Z
Zrušená
200 999,00 € ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Mesto Strážske
17. Jún 2019
Kúpna zmluva
Z201918705_Z
Zrušená
200 400,00 € NRSYS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
26. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201923218_Z
Zrušená
200 400,00 € MEDIXRAY, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20218254_Z
Zrušená
200 290,00 € AGRI CS Slovakia s.r.o. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
21. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20166258_Z
Zrušená
199 995,60 € PEhAES, a.s. Obec Malý Slavkov