Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516000_Z
Zrušená
2 242,80 € nanoTECH s.r.o. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
17. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201516219_Z
Zrušená
13 735,46 € SABAR, s.r.o. Krajská prokuratúra
18. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201512662_Z
Zrušená
1 080,00 € Miroslav Včelka - TASTE Základná škola
18. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516517_Z
Zrušená
5 600,00 € POZANA MÄSO s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516624_Z
Zrušená
7 890,00 € ARMATUREX spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201516849_Z
Zrušená
9 600,00 € CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
21. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516529_Z
Zrušená
3,60 € HESO-COM s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
21. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516741_Z
Zrušená
2 220,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Národná banka Slovenska
21. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517031_Z
Zrušená
829,00 € Stavebné povolenie EU, s. r. o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
22. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516651_Z
Zrušená
44 998,00 € MIP, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201516630_Z
Zrušená
12 900,00 € OB-BELSTAV, s.r.o. Základná škola, Mládežnícka ulica 1434/16, Púchov
22. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201516678_Z
Zrušená
52 761,60 € MONDE, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516922_Z
Zrušená
14,39 € Ján Kubík KUBIK INTERIÉR Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča
23. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517021_Z
Zrušená
5 760,00 € Quatro Finance s.r.o. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
23. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516322_Z
Zrušená
7 700,00 € SLOVCARE s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
24. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517046_Z
Zrušená
1 200,00 € GLOBAMERICA, s.r.o Štátny fond rozvoja bývania
24. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517037_Z
Zrušená
10 390,00 € U N I M A T spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517038_Z
Zrušená
3 590,00 € U N I M A T spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517368_Z
Zrušená
168 000,00 € Artcomm, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517028_Z
Zrušená
4,50 € Strážna služba SOS spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond