Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2016
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
22/2016
Zrušená
3,51 € Reedukačné centrum Detský domov Lienka
5. September 2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebnych prac c.20/2016
20/2016
Zrušená
3 908,89 € STAVMONT Detský domov Lienka
4. November 2016
Zmluva o dielo
24/2016
Zrušená
7 007,15 € O.B.K. stavebno - obchodná spol. s r.o. Detský domov Valaská
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511020_Z
Zrušená
650,00 € Viliam Štafurik - RENTON Detský domov Žitavce
23. August 2016
Kúpna zmluva
Z201620998_Z
Zrušená
50 400,00 € BOAT a.s. DHZ Pole
23. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20166557_Z
Zrušená
6 999,00 € Mgr. Zuzana Berkyová- SLIK Divadelný ústav
10. September 2015
Zmluva o dielo
Z201523009_Z
Zrušená
17 184,00 € Mouton, s.r.o. Divadelný ústav
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20222584_Z
Zrušená
19 039,57 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Divadelný ústav
12. December 2016
Kúpna zmluva
Z201645926_Z
Zrušená
315,84 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
21. Január 2015
Zmluva o prenájme informačných plôch
DNS-2015-1-7
Zrušená
23 904,72 € Pre sent s.r.o. Divadlo Nová scéna
20. Január 2022
Kúpna zmluva
Z2022132_Z
Zrušená
832,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Divadlo Nová scéna
1. Marec 2016
Nájomná zmluva
DNS-2016-02-16
Zrušená
1 300,00 € Andrej Martinec Divadlo Nová scéna
27. August 2018
Kúpna zmluva
Z201835568_Z
Zrušená
3 419,99 € TR TECHNIC s.r.o. Divadlo Nová scéna
15. Január 2015
Rámcová zmluva
DNS-2015-1-4
Zrušená
19 990,00 € X print s.r.o. Divadlo Nová scéna
10. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124428_Z
Zrušená
441,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Divadlo Nová scéna
20. Október 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201632940_Z
Zrušená
150,00 € Marián Ľalík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA Divadlo Štúdio tanca
20. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_35/2018
IVES_ZM_R-35-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Divadlo Thália Szinház
12. Marec 2019
Rámcová dohoda
Z20196553_Z
Zrušená
17 400,00 € Linde Gas k.s. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
29. November 2019
Kúpna zmluva
Z201936238_Z
Zrušená
67 200,00 € K&M MEDIA s.r.o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
15. August 2015
Zmluva o dielo
Z201520037_Z
Zrušená
16 399,20 € PC SEMA, s.r.o. Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o.