Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2015
Kúpna zmluva
Z201525973_Z
Zrušená
14 994,00 € UNICAR, s.r.o. Dom kultúry Javorina Stará Turá
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514656_Z
Zrušená
11 600,00 € SLOVCARE s.r.o. DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
7. Apríl 2021
Kúpna zmluva
Z20215430_Z
Zrušená
63 000,00 € PESMENPOL, spol. s r.o. Dominikánsky konvent
28. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20236168_Z
Zrušená
21 100,00 € BANCHEM, s.r.o. Domov dôchodcov
21. September 2016
Kúpna zmluva
Z201626492_Z
Zrušená
958,84 € LEON global s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20164727_Z
Zrušená
12 000,00 € Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. August 2016
Kúpna zmluva
Z201622470_Z
Zrušená
1 999,99 € Pavol Styk - SERVIS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. August 2017
Kúpna zmluva
Z201738225_Z
Zrušená
3 200,00 € CORTEC s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. November 2015
Kúpna zmluva
Z201532640_Z
Zrušená
3 700,00 € GAVINA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535998_Z
Zrušená
3 700,00 € GAVINA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC
5. December 2022
Rámcová dohoda
Z202214893_Z
Zrušená
18 651,60 € Liana Jesenská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
14. Október 2022
Realizácia činnosti pre občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
Zmluva č. 31/2022/DDHo
Zrušená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
31. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201712180_Z
Zrušená
5 997,50 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš
27. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20163621_Z
Zrušená
23 940,00 € 3D-GROUP s.r.o. Domov dôchodcov Šaľa
30. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201616205_Z
Zrušená
3 599,99 € Hornová PLUS, spol. s r.o. Domov jesene života
22. September 2016
Kúpna zmluva
Z201625726_Z
Zrušená
2 911,00 € AB SYSTEM SLOVAKIA Domov MÁRIE
19. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201728633_Z
Zrušená
8 860,00 € Benedikt Procházka - PROBE Domov MÁRIE
15. November 2016
Zmluva o dielo
Z201638682_Z
Zrušená
114 999,96 € SMMP, s.r.o. Domov MÁRIE
20. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202118578_Z
Zrušená
32 998,00 € Global Sales and Trade Support, s. r. o. Domov pre seniorov
28. Október 2021
Rámcová dohoda
Z202120986_Z
Zrušená
2 700,00 € LUNYS, s.r.o. Domov pre seniorov