Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20218399_Z
Zrušená
3 999,00 € PaedDr. Stanislav Štelbacký Akadémia Policajného zboru v Bratislave
29. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20161310_Z
Zrušená
5,87 € LASER servis, spol. s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
22. December 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov APZ-KV-1-006/2021
APZ-ZM-APZ-KV-1-006-2021_2022
Zrušená
0,00 € MONOCEL s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
8. Január 2018
Kúpna zmluva
Z201836_Z
Zrušená
126 000,00 € SPORT SERVICE, s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
5. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20161950_Z
Zrušená
4,80 € JKL, s. r. o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511367_Z
Zrušená
1 320,00 € EKO TONER s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201819090_Z
Zrušená
47 991,59 € DATALAN, a.s. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
13. Apríl 2018
Rámcová dohoda
Z201816356_Z
Zrušená
15 599,99 € Andrej Holka Akadémia Policajného zboru v Bratislave
14. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2016192_Z
Zrušená
14 460,00 € TATRA UNITED CORPORATION, a.s. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
21. November 2022
Zmluva o dielo
Z202214006_Z
Zrušená
69 600,00 € ActiveNet, s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
1. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164065_Z
Zrušená
24 000,00 € JKL, s. r. o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
24. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202016114_Z
Zrušená
32 400,00 € Mária Vinczeová Akadémia Policajného zboru v Bratislave
13. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20162687_Z
Zrušená
10 944,00 € QUATROSTAV Security s. r. o. Akademik Technická univerzita Košice
21. Január 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201649210_Z
Zrušená
34 999,00 € ARTEXE, s.r.o. Akademik Technická univerzita Košice
5. Marec 2018
Zmluva o nájme č. 12/200/18/ZM
12/200/18/ZM
Zrušená
981,30 € Trnavská teplárenská, a.s. ALPE SLOVAKIA, s.r.o.
23. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516322_Z
Zrušená
7 700,00 € SLOVCARE s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535026_Z
Zrušená
10 980,00 € AUDY s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
17. December 2018
Kúpna zmluva
Z201855415_Z
Zrušená
1 199,00 € JERY, s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
9. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201918754_Z
Zrušená
108 720,00 € AUTOKLUB, a. s. Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
26. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201531155_Z
Zrušená
1 699,99 € PC team spol. s r.o. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied