Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729874_Z
Zrušená
451 140,00 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729886_Z
Zrušená
686 808,00 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729888_Z
Zrušená
816 858,00 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729893_Z
Zrušená
585 406,80 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
14. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201710549_Z
Zrušená
18 720,00 € Doprastav Asfalt, a.s. Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov
10. August 2016
Kúpna zmluva
Z201619443_Z
Zrušená
71,94 € LAPERR spol. s r.o. Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov
30. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201916296_Z
Zrušená
117 300,00 € ECOHolding s.r.o. Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov
22. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201615192_Z
Zrušená
9 343,02 € PC SEMA, s.r.o. BIOMASA, združenie právnických osôb
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1254/2022
Zrušená
59 115,50 € Úrad vlády SR Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (výskumník: Mgr. Mykhailo Kudinov)
28. November 2016
Kúpna zmluva
Z201641697_Z
Zrušená
49 428,00 € SolarEnergia Invest, s. r. o. BIOPEL, a. s.
19. September 2016
Kúpna zmluva
Z201625777_Z
Zrušená
52 980,00 € SolarEnergia Invest, s. r. o. BIOPEL, a. s.
30. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-034
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Bogdan Kaptur
7. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522552_Z
Zrušená
550,00 € Roner, s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
27. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201530879_Z
Zrušená
1 360,99 € Sk - technik, s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
21. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201633149_Z
Zrušená
127,99 € Internet Mall Slovakia s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510883_Z
Zrušená
347,15 € Martin Gall - MG COMP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
28. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627940_Z
Zrušená
249,60 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
23. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201531080_Z
Zrušená
370,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
2. August 2017
Kúpna zmluva
Z201726886_Z
Zrušená
285 540,00 € TRUMPF Slovakia, s.r.o. BOTH, s.r.o.
31. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201756156_Z
Zrušená
23 988,00 € skRASTer s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu