Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_132/2019
IVES_ZM_R-132-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Rakša
13. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_140/2019
IVES_ZM_R-140-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Škola Harmanček, s.r.o.
23. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_139/2019
IVES_ZM_R-139-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
30. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_146/2019
IVES_ZM_R-146-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľké Slemence
25. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152272_Z
Zrušená
8 961,60 € OfficeLand, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Ružinov
30. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_153/2019
IVES_ZM_R-153-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza
19. Jún 2020
Zmluva o vytvorení webového sídla a súvisiacich službách SAMRS/298/1797/2020
109/6/2020-SAMRS
Zrušená
22 200,00 € Young Heads s. r. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
2ESF/2015
Zrušená
379 197,33 € Comm, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_112/2019
IVES_ZM_R-112-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza
28. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_162/2019
IVES_ZM_R-162-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Kesovce
12. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_181/2019
IVES_ZM_R-181-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola
7. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_175/2019
IVES_ZM_R-175-2019_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
7. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_24/2020
IVES_ZM_R-24-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Fond na podporu športu
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_25/2020
IVES_ZM_R-25-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum voľného času Horný Vadičov
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_34/2020
IVES_ZM_R-34-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pribeník
3. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_35/2020
IVES_ZM_R-35-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419
25. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_46/2020
IVES_ZM_R-46-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
22. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_85/2020
IVES_ZM_R-85-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Monika Sabačová
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152599_Z
Zrušená
44 900,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka
22. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_88/2020
IVES_ZM_R-88-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Budmerice