Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
Kúpna zmluva
13/2022
Zrušená
1 868,40 € Datacomp s.r.o. Obec Ochtiná
21. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-001
IROP-CLLD-R026-512-007-001
Zrušená
21 046,38 € ZOS, ZPS Markétka, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-008
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-008
Zrušená
37 237,00 € SVaM s.r.o. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-007
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-007
Zrušená
90 909,09 € Tradície Kysúc, s.r.o. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-T388-512-003-002
Zrušená
38 885,68 € Obec Velčice Mikroregión Tríbečsko o.z.
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-511-005-013
IROP-CLLD-P792-511-005-013
Zrušená
44 634,22 € RUSCONA s.r.o. MAS Hornohrad
14. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-Q571-511-003-017
IROP-CLLD-Q571-511-003-017
Zrušená
36 603,76 € Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-AMZ8-512-003-003
IROP-CLLD-AMZ8-512-003-003
Zrušená
91 565,22 € Mesto Hnúšťa Miestna akčná skupina MALOHONT
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-AMZ8-511-005-012
Zmluva o príspevku IROP-CLLD-AMZ8-511-005-012
Zrušená
36 440,00 € Ondrej Brádňanský - AB Miestna akčná skupina MALOHONT
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-AMZ8-511-005-018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-AMZ8-511-005-018
Zrušená
61 710,00 € Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE Miestna akčná skupina MALOHONT
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
40/22/AZ
Zrušená
500,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2015
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
08122014
Zrušená
0,00 € Andrea Mrázová - OBCHOD Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
22. December 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2023
34/2022
Zrušená
0,00 € Domäsko s.r.o. Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
14. Október 2022
Realizácia činnosti pre občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
Zmluva č. 31/2022/DDHo
Zrušená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
23. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
61/22/AZ
Zrušená
30 000,00 € Survey plus, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. December 2023
Kúpna zmluva
2023/00244
Zrušená
2 740,00 € Obec Bohunice Milan Tarajčák
30. Január 2024
Upratovanie ZŠ a ŠKD
2/2024
Zrušená
3 505,76 € CSSK Trenčín s.r.o. Základná škola
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
OU07/2023
Zrušená
114 960,00 € AGROTEM MJ s.r.o Obec Pusté Úľany
14. December 2023
Kúpna zmluva č. SD-2023/74-OU
SD-2023/74-OU
Zrušená
59 320,00 € AGRO BILLY s.r.o. Obec Šarišské Dravce
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zrušená
55 417,02 € BABIMPEX s.r.o. Obec Veľký Blh