Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 14/2023/GymPn
30,00 € Univerzita sv.Cyrila a Metoda Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa na rok 2023
29/2023
2 500,00 € Obec Šoporňa SRZ, MO Šoporňa
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa na rok 2023
28/2023
2 500,00 € Obec Šoporňa Rímskokatolícka cirkev , Farnosť Šoporňa
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa na rok 2023
27/2023
750,00 € Obec Šoporňa MO MS Šoporňa, Klub paličkovanej čipky
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa na rok 2023
26/2023
800,00 € Obec Šoporňa Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Šoporňa
30. Marec 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - Poistná zmluva
EXT_011/2023
70,00 € Komunálna poisťovňa Obec Helcmanovce
30. Marec 2023
Dohoda č. 23/44/054/230 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci NP
EXT_010/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Helcmanovce
30. Marec 2023
Dohoda 23/44/054/263 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestna
EXT_009/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Helcmanovce
30. Marec 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2023
INT_008/2023
10,00 € Juhász Ondrej, Ing. Želiezovce ZŠ Mierová
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2022
INT_007/2023
10,00 € Paláštiová Anežka, MBA Želiezovce ZŠ Mierová
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2022
INT_006/2023
10,00 € Albert Jozef Želiezovce ZŠ Mierová
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
14022023/2
1 200,00 € Ing. Miroslav Michalina Obec Skalité
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
14022023/1
912,00 € Henrich Benko Obec Skalité
30. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom zariadenia onePos a o poskytovaní služieb
ZOPS_045/2023
12,00 € AKUOS, s.r.o. STEZ Spišská Nová Ves
30. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZNNP_044/2023
231,20 € Spusta Matúš - CRAFT -studio STEZ Spišská Nová Ves
30. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03964/2022-PKZP-K40412/22.00, obec Veľké Kapušany, k.ú. Veľké Kapušany, okres Michalovce
03964/2022-PKZP-K40412/22.00
7 477,80 € Mesto Veľké Kapušany Slovenský pozemkový fond
30. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 00876/2022-PKZ-K40145/22.00 - MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, k. ú. Sládkovičovo, okres Galanta
00876/2022-PKZ -K40145/22.00
7 130,00 € MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo Slovenský pozemkový fond
30. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 01757/2022-PNZ-P40554/22.00 - B. A. Valley Ltd., s.r.o.
01757/2022-PNZ -P40554/22.00
0,00 € B.A. Valley Ltd., s.r.o. Slovenský pozemkový fond
30. Marec 2023
Dohoda o urovnaní - VÚC Žilina, k.ú. Mošovce, okres Turč. Teplice
01802/2022-DU-0110000/22-00
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
30. Marec 2023
Zmluva prevode vlastníctva č. 02203/2022-PKZP-K40231/22.00 - Obec Bojná, k.ú. Bojná, okres Topoľčany
02203/2022-PKZP-K40231/22.00
14 845,25 € Obec Bojná Slovenský pozemkový fond