Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
691/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 349
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
690/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 443
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
833/12/2022/zavodTV - J.Ujháziová - KORONA
0,00 € Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Obchodná zmluva č. 296 o dodávke vody z verejného vodovodu
296
0,00 € Mestský bytový podnik, s.r.o. Ing. Ľuboš Jánoš
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
689/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 450
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
688/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 438
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
687/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 414
7. Október 2022
Kúpna zmluva
238-A.1-HK-46-KZ/2022
105,56 € Anna Bobocká Železnice Slovenskej republiky
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
686/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 370
7. Október 2022
Dodatok č. 8 k zmluve č. 093/2009/ZBA/MaS zo dňa 30.06.2009 o poskytovaní médií a služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru
093/2009/ZBA/MaS
0,00 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 37/2022/E
P37/2022
0,00 € Baker Hughes Slovakia, s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
7. Október 2022
Nájomná zmluva 17 05 2022
Nájomná zmluva 17 05 2022
210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Organizačná zložka OZ Tribeč SIROCCO, s.r.o.
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
685/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 515
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OCÚ-S2022/00048-7
0,00 € Spoločnosť Joga v dennom živote pobočka Martin Obec Kláštor pod Znievom
7. Október 2022
Dohoda o mediálnej spolupráci
ÚPN-C-2022/03303
0,00 € Spolok sv. Vojtecha - Vojtech spol. s r. o. Ústav pamäti národa
7. Október 2022
prezentácia podnikateľskej činnosti - Žiarsky jarmok 2022
684/2022
2 000,00 € Mesto Žiar nad Hronom CORA GEO s.r.o
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022
MK-68/2022/3.2
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Spišské divadlo
7. Október 2022
PZP - prípojné vozidlo
70856745
14,88 € Union poisťovňa, a.s. Reedukačné centrum, Levoča
7. Október 2022
Kúpna zmluva
010-2022-4
0,00 € Ing.Mário Jackulík - Pekáreň Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
7. Október 2022
Darovacia zmluva
440/2022
0,00 € OZ "Pomáhame deťom NÚDCH" Národný ústav detských chorôb