Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva č. 95132-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95132-2023/710
52 902,07 € FOREST FARM - BS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
Zmluva č. 95150-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95150-2023/710
12 412,04 € PRO-FOREST Rožňava, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DHN5
NFP309190DHN5
105 925,66 € Občianske združenie Ipeľ - Hont Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520282
041TT520282
520 320,06 € Medzičilizie, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621-43/2023/Z
621/43/2023/Z
0,00 € FARMA RIEČKA s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520344
041NR520344
674 335,88 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.041KE520308
041KE520308
651 126,60 € AT ABOV, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
NZ HM 5/915 jednohrob TV
1863/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Ľubica Uváčková
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17185/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17185/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Gürtler Vladimír
22. September 2023
NZ HM 5/114 detský hrob TV
1862/2023
26,00 € Mestské služby mesta Trnava Ľubica Uváčková
22. September 2023
NZ HM 2/163 jednohrob TV
1861/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Dana Nemcová
22. September 2023
NZ HM 10/331 dvojhrob TV
1681/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Vladimír Rigo
22. September 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 114/12/Nn/2023
5592/2023/LSR
280,00 € Jozef Kašťák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/69/2023
14,00 € Obec Žihárec Judita Demjanová
22. September 2023
Dohoda o návšteve rodiny
2.bVzS-EL2/10-1-3-71/2023
1,45 € Matúš NEMČEK Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
NZ 1/69 dvojhrob Modranka
1546/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Jozef Piaček
22. September 2023
NZ 3/52 dvojhrob EVC
845/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Petra Slobodová
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 51/2023/17 HM
51/2023
25,00 € Tuchyňová Miriam, Vážska 333/55, 03854 Krpeľany Obec Krpeľany, Obecný úrad, Štefánikova 138/7,038 54 Krpeľany
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 9/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-27
30,00 € Adriana Ižoldová Obec Krškany
22. September 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov, Príloha č.4- Individuálne zmluvné podmienky, Zmluva o spracúvaní osobných údajov,
31/2023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Obec Klin