Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o dielo na objednávku
3/107001/2024-LZ
35,00 € doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
22. Február 2024
Zmluva o dielo na objednávku
2/107001/2024-LZ
85,00 € prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
22. Február 2024
Zmluva o dielo na objednávku
1/107001/2024-LZ
35,00 € doc. Ing. Michal Tkáč, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 9/2024
Zmluva č. 14/2024/SOŠOaSTt
1 566,52 € Elena Polakovičová ZI - EP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 2/2024
Zmluva č. 13/2024/SOŠOaSTt
11,00 € Staňová Lenka Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. OSS-166/2024
171/2024
0,00 € Mesto Levice Peter Breznay
22. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSS-3535/2024
170/2024
0,00 € Mesto Levice Ján Daru
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. OSS-3752/2024
169/2024
0,00 € Mesto Levice Erika Kissová
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. OSS-10214
168/2024
0,00 € Mesto Levice František Zsiros
22. Február 2024
Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 76/003/23 - Dodatok č. 1
Dod1 k MUE TU 76/003/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Lesenice, č.221, 991 08 Lesenice
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Latino Scool (kultúrna oblasť)
61/2024
300,00 € Mesto Malacky Latino Scool
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby - Interreg Magyarország-Szlovákia Egyuttmukodesi Program
207/2023
1 300,00 € ENEREA Ěszak Alfoldi Regionális Energia Ugynokség Nonprofit Kft. Mesto Velké Kapušany
22. Február 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
5/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka Obec Varhaňovce
22. Február 2024
Dočasné užívanie pozemkov Pezinské Záhumenice
Z27/1632/2024
1,00 € Mesto Svätý Jur Fyzická osoba
22. Február 2024
Vecné bremeno - obmedzenie vlastníckyh práv
Z26/1631/2024
4 752,92 € Slovenská elektrizačná prenoso Mesto Svätý Jur
22. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
065/2024-001
150,00 € Obec Udavské Nikola Weberová
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2500/2023
Zmluva 2024-098
1 015,20 € MADE spol. s r.o. Obec Šarišské Michaľany
22. Február 2024
Kúpna zmluva
INT_026/2024
300,00 € Nagaj Ondrej Mesto Turčianske Teplice
22. Február 2024
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-352-096/2023
EXT_289/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Turčianske Teplice
22. Február 2024
Kancelárske potreby
125/2024
1 343,00 € Štatistické a evidenčné vydava mestská časť Bratislava-Dúbravka