Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda o vysporiadaní nákladov na zhodnotenie prenajatého bytu
7237/2024
1 500,00 € František Andraščík Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
27. Máj 2024
Dodatok č. 11 k Zmluve o výkone správy
3522/2014/11
0,00 € Mestský podnik Veľký Šariš s.r.o. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
27. Máj 2024
Smlouva o zajištení praktické výuky - individuální
254-2024-KNsP-E.4
0,00 € Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
27. Máj 2024
Zmluva poskytnutí peňažného daru č. Na-086-2024
088/2024/KM
500,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Kysucké múzeum
27. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
0,00 € Martin Andráš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
27. Máj 2024
Zmluva o nájme - obnova hrobového miesta
21/2024/obnova
10,00 € Lukács Zoltán Obec Pribeta
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
0404/FTF/2024
200,00 € Bruno Dúžek Vysoká škola múzických umení
27. Máj 2024
II/545 obchvat obce Raslavice (EIA)
39-4400/032ZNH/2024
16 988,45 € ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
167/2024
800,00 € ŠKRUPINKA Trenčín Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín - architektonická súťaž návrhov – povinnosti člena poroty
514/2024
0,00 € prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková Mesto Dolný Kubín
27. Máj 2024
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení výkonu správy zo dňa 31.1.2005
5/2024
0,00 € Mestská časť Košice Staré Mesto Materská škola, Tatranská 23, Košice
27. Máj 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č.4/05/Nn/2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č.4/05/Nn/2024
2 520,00 € Pozemkové spoločenstvo združenia urbárnikov obce Žikava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
087/2024/KM
0,00 € CINETECH s.r.o. Kysucké múzeum
27. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0403/FTF/2024
150,00 € Michal Vasilenko Vysoká škola múzických umení
27. Máj 2024
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín - architektonická súťaž návrhov – povinnosti člena poroty
513/2024
0,00 € Ing. arch. Stanislav Šutvaj Mesto Dolný Kubín
27. Máj 2024
Nájomná zmluva TDF
CRZ 3556-2024-LSR
0,00 € TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
27. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla
ZŠFK/60/2024/51
6,40 € Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 838, Žarnovica Mgr. Lenka Pulišová
27. Máj 2024
Doplnenie funkčnosti na microsite prihláška
OBJ_137_2024
5 530,00 € ZAYOmedia.com, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho lieku LTS17043
316/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Sanofi s.r.o.
27. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ÚVL-7-18/2024
18,20 € Ing. Jozef Dunaj Ministerstvo obrany SR